Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 1ste kapitel

De vaabenføre tælles

1 Herren talede saaledes til Mose i Sinaj ørk i forsamlingsteltet paa den første dag i den anden maand i andet aar efter deres udgang fra Ægypten:

2 Optager mandtallet over hele Israels børns menighed efter deres slægter go fæderne huse, med navns nævnelse, hvert mandfolk hoved for hoved,

3 fra tyve aars alder og derover, alle vaabenføre af Israels børn; dem skal i holde mandtal over efter deres hære, du og Aron;

4 men en mand af hver stamme skal være eder til hjælp, en mand, som er hovedet for sit fæderne hus;

5 og disse ere navnene paa de mænd, som skal staa eder bi: for Rubens stamme Elizur, Sede-urs søn;

6 for Simons Selumiel, Zuri-Saddajs søn;

7 for Judas Nahesson, Ammi-nadabs søn;

8 for Isaskars Netanel; Zuars søn;

9 for Sebulons Eliab, Helons søn;

10 for Josefs børn, nemlig for Efraims stamme Elisama, Ammihuds søn, og for Manasses Gamliel, Pedazurs søn;

11 for Benjamins stamme Abidan, Gideonis søn;

12 for Dans Ahieser, Ammi-Saddajs søn;

13 for Asers Pagiel, Okrans søn;

14 for Gads Eliasas, Degnels søn;

15 og for Naftalis Ahira, Enans søn. -

16 Disse vare de kaldede af menigheden, deres fædres stamfyrster, høvedsmændene for Israels tusinder.

17 Mose og Aron tog altsaa disse mænd, som udtrykkelig ere nævnte ved navn, til hjælp

18 og samlede hele menigheden paa den første dag i den anden maanded, og de opgav deres alder efter deres slægt og fædres hus med deres navnes tal fra tyve aars alder og derover, mand for mand,

19 ligesom Herren havde befalet Mose; og han holdt mandtal over dem i Sinaj ørk.

20 Rubens, Israels førstefødtes, sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, hoved for hoved, alle mandfolk nemlig fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre,

21 som bleve talte til Rubens stamme, vare 46.500. -

22 Simons sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, hoved for hoved, alle mandfolk nemlig fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre,

23 som bleve talte til Simons stamme, vare 59.300. -

24 Gads sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

25 som bleve talte til Gads stamme, vare 45.650. -

26 Judas søner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

27 som bleve talte til Judas stamme, vare 74.600. -

28 Isaskars sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

29 som bleve talte til Isaskars stamme, vare 54.400. -

30 Sebulons sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

31 som bleve talte til Sebulons stamme, vare 57.400. -

32 Josefs sønner, nemlig Efraims sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

33 som bleve talte til Efraims stamme, vare 40.500;

34 og Manasses sønner efter deres familer, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal fra 20 aars alder og derover alle vaabenføre nemlig,

35 som bleve talte til Manasses stamme, vare 32.200. -

36 Benjamins sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

37 som bleve talte til Benjamins stamme, vare 35.400. -

38 Dans sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

39 som bleve talte til Dans stamme, vare 62.700. -

40 Asers sønner efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

41 som bleve talte til Asers stamme, vare 41.500. -

42 Naftalis stamme efter deres familier, slægter og fæderne huse, efter deres navnes tal, fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre nemlig,

43 som bleve talte til Naftalis stamme, vare 53.400.

44 Dette var mandtallet, som Mose og Aron optog tilligemed Israels tolv stamfyrster; de vare nemlig een mand for hvert af deres fædres huse;

45 og alle de talte af Israels børn efter deres fæderne huse fra 20 aars alder og derover, alle vaabenføre Israeliter,

46 alle, som bleve optagne i mandtallet, vare 603.550;

47 men Leviterne efter deres fæderne stamme vare ikke blevne optagne i dette mandtal.

48 Herren havde nemlig talet saaledes til Mose:

49 Dog skal du ikke tælle Levis stamme, eller optage et mandtal over dem imellem Israels børn;

50 men du skal bestemme Leviterne for lovens bolig og alle dens redskaber og alt, hvad der hører til den; de skal bære boligen og alle dens redskaber, tjene ved den, og lejre sig trindt om boligen;

51 og naar man skal brydde op med boligen, skulle Leviterne tage den ned, og naar man skal lejre sig med boligen, skulle Leviterne rejse den; og nærmer nogen fremmed sig dertil, skal han miste sit liv;

52 men Israels børn skal lejre sig hver paa sin lejrplads, hver ved sit lejrbanner efter deres hære;

53 men Leviterne skal lejre sig trindt om lovens bolig, for at der ikke skal komme en vrede over Israels børns menighed, og Leviterne skal vare paa lovens boligs pagt. -

54 Israels børn gjorde da saaledes; efter alt, hvad Herren havde befalet Mose, gjorde de.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36