Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Vandeing fra Sinaj til Kana-ans grændse

Det 10de kapitel

Lurene. Vandring fra Sinaj til Paran.

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Gjør dig tvende lure af sølv, af drevet arbejde skal du gjøre dem, og de skal tjene dig til at kalde menigheden sammen og lade lejren bryde op.

3 Naar de blæse i dem, skal hele menigheden samles om dig ved indgangen til forsamlingsteltet;

4 men naar de blæse i den ene, skal fyrsterne, formændene for Israels tusinder, samles om dig;

5 og naar i støde i dem, skal de, som have lejret sig mod østen, bryde op;

6 og naar i støde anden gang i dem, skal de, som have lejret sig mod sønde,bryde op; I skal støde i dem, naar de skal brække op.

7 Naar forsamlingen skal kaldes sammen, skulle i blæse, men ikke støde i dem.

8 Præsterne, Arons sønner, skal blæse lurene, og det skal være en evig bestemmelse for eders efterkommere.

9 Naar i drage i krig i eders land mod fjenden, som trænger eder, skulle i støde i lurene for at kommes i hu af Herren, eders Gud, saa i maa blive frelste fra eders fjender.

10 Paa eders frydedage, festdage go nymaanedsdage skal i blæse i lurene over eders brændofre og takofre, og det skal være eder til minde for eders Gud. Jeg er Herren, eders Gud.

11 Tyvende dag i anden maaned af det andet aar hævede skyen sig op for lovens bolig,

12 og Israels børn brød op paa deres vandring fra Sinaj ørk, og skyen nedlod sig i Parans ørk.

13 De brød da første gang op efter Herrens Ord ved Mose.

14 I spidsen drog Judas lejrbanner med sine hære; og over hans hære var Nahesson, Aminnadabs søn;

15 over Isaskars stammes hær var Netanel, Zuars søn;

16 over Sebulons stammes hær var Eliab, Helons søn.

17 Da boligen var tagen ned, brød Gersons go Meraris sønner op, som førte boligen.

18 Derpaa brød Rubens lejrbanner op med sine hære, og over hans hær var Elizur, Sede-urs søn;

19 over Simons stammes hær var Selumiel, Zuri-Saddajs søn;

20 over Gads stammes hær var Eliasaf, Deguels søn.

21 Derpaa brøde Kahatiderne op, som bare helligdommen; og de andre havde rejst boligen, inden de kom. -

22 Saa brød Efraims lejrbanner op med sine hære; og over hans hær var Elisama, Ammihuds søn;

23 over Manasses stammes hær var Gamliel, Pedazurs søn;

24 over Benjamins stammes hær var Abidan, Gedeonis søn.

25 Derpaa brød Dans lejrbanner op, som sluttede hele troppen, med sine hære, og over hans hær var Ahieser, Ammi-Saddajs søn;

26 over Asers stamme hær var Pagiel, Okrans søn!

27 og voer Naftalies stammes hær var Ahira, Enaus søn.

28 Det var Israels børns rejseorden efter deres hære, naar de brøde op.

29 Men Mose sagde til sin svoger Hobab, Midjaniten Reguels søn; Vi drage til det sted, hvorom Herren har sagt: Dette vil jeg give eder: gaa du med os og vi vil gjøre vel mod dig; thi Herren har talt godt over Israel;

30 men han sagde: Jeg vil ikke gaa med, men jeg vil gaa tilbage til mit land og til min slægt;

31 da sagde han: Du maa ikke forlade os; thi du veed, hvor vi kan lejre os i ørken, og du skal være bort øje;

32 og naar du gaaer med os, da vil vi dele alt godt med dig, som Herren lader times os. -

33 Saa drog de da tre dagsrejser fra Herrens bjerg, og Herrens pagts ark drog tre dagsrejser foran dem for at søge dem hvile:

34 og Herrens sky var over dem om dagen, naar de brød op fra lejrpladsen;

35 og naar arken brød op, sagde Mose: Rejs dig, o Herre! og dine fjender skal spredes, dine haderes flygte for dit aasyn!

36 og naar den hvilede, sagde han: Kom tilbage, o Herre, til Israels tusinders ti tusinder!

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36