Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 12de kapitel

Maria og Aron fornærme Mose. Maria bliver spedalsk.

1 Da talede Maria og Aron mod Mose i anledning af den morinde, han havde taget til hustru; han havde nemlig taget en morlandsk hustru;

2 og de sagde: Mon Herren taler alene i Mose, mon han ikke ogsaa taler i os? og Herren hørte det;

3 men Mose var en saare sagtmodig mand, langt mer end alle mennesker paa hele jordens kreds. -

4 Da sagde Herren pludselig til Mose, Aron og Maria: Gaaer alle tre ud til forsamlingsteltet; og de gik alle tre derud.

5 Saa steg Herren ned i en skystøtte, stod i indgangen til teltet og kaldte paa Aron og Maria, og de gik begge to ud;

6 og han sagde: Hører dog mine Ord: er der en profet iblandt eder, da aabenbarer jeg, Herren, mig for ham i synet og taler til ham i drømmen;

7 men ikke saa min tjener Mose; i hele mit hus er han funden tro;

8 Mund til mund taler jeg med h am, i klare syner, ikke i gaader; Herrens lignelse skuer han! hvorledes var i da ikke bange for at tale mod min tjener, mod Mose!

9 Og Herrens vrede optændtes mod dem og han gik bort;

10 og skyen veg fra teltet, og se, Maria var bleven hvid af spedalskhed som sne, og da Aron vendte sig til Maria, se, da var hun spedalsk!

11 Da sagde Aron til Mose: Hør mig, min herre, læg dog ikke denne synd paa os, som vi har handlet daarlig og syndet med!

12 Lad hende dog ikke blive som en dødning, der, naar han fødes af moders liv, er alt halv fortæret paa sin krop.

13 Saa raabte Mose til Herren og sagde: Almægtige kjære! Læg dog hende! -

14 Men Herren svarede Mose: Hvis hendes fader havde spyttet hende i hendes øjne, skulde hun da ikke have skammet sig i syv dage? i syv dage skal hun lukkes ude af lejren, saa maa hun optages igjen.

15 Saa blev Maria udelukket af lejren i syv dage; og folket drog ikke videre, inden Maria var optagen igjen;

16 men saa brød folket op fra Hazerot og slog lejr i Parans ørk.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36