Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 13de kapitel

Spejderne sendes til Kana-an

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Send mænd for dig til at berejse Kana-ans land, som jeg giver Israels børn; een mand for hver fæderne stamme skal i sende, og fyrster skal de alle være.

3 Saa sendte Mose dem fra Parans ørk paa Herrens Ord; og alle disse mænd vare hovedsmænd for Israels børn;

4 og det er navnene paa dem: for Rubens stamme Sammua, Sakkurs søn;

5 for Simons stamme Safat, Horis søn;

6 for Judas stamme Kaleb, Jefunnes søn;

7 for Isakars stamme, Jifeal, Josefs søn;

8 for Efraims stamme, Hosea, Nuns søn;

9 for Benjamins stamme Palti, Rasus søn;

10 for Sebulons stamme Gaddiel, Sodis søn;

11 for Josefs stamme, nemlig for Manasses stamme Gaddi, Susis søn;

12 for Dans stamme Ammiel, Gemallis søn;

13 for Asers stamme Setur, Mikaels søn;

14 for Naftalis stamme Rahebi, Vofsis søn;

15 for Gads stamme Ge-uel, Makis søn.

16 Det var navnene paa de mænd, Mose sendte for at berejse landet; men Mose gav Hosea, Nuns søn, det navn Josva. -

17 Saa sendte Mose dem for at berejse Kana-ans land og sagde til dem: Rejser da op til sydlandet og drager op til bjerget;

18 og beseer landet, hvordan det er, og folket, som boer i det, om det er stærkt eller svagt; faa eller mange i tal;

19 og hvad det er for et land, det folk boer i, om det er dejligt eller stygt, og hvordan byerne ere, de bebo, om de ligge i lejre, eller bo i faste stæder;

20 og hvordan jordens beskaffenhed er, om den er fed eller mager; om den bærer træer eller ikke; og i skal tage mod til eder og bringe noget af landets frugt med - det var nemlig paa den aarstid, da de første druer vare modne. -

21 Saa drog de da afsted og berejste landet fra ørken Zin til Rehob for at komme til Hamat;

22 og de drog op i sydlandet og kom til Hebron, og der var Anakiderne Ahiman, Sefaj og Talmaj; -

23 Hebron var ellers bygget syv aar før Zoan i Ægypten. -

23 Da de kom til Eskols dal, skar de der en vinkvist af med en vindrueklase og den bare de paa en dragestang mellem to af dem; og af granatæbler og figner toge de nogle med;

24 og det sted kaldte man Eskols dal i anledning af den vinklase, Israels børn der havde skaaet af. -

25 Efter 40 dages forløb vendte de tilbage fra at berejse landet;

26 og de gik og kom til Mose, Aron og hele Israels børns menighed til Kades i Parans ørk, og de gav dem og hele menigheden svar og viste dem landets frugt;

27 og de fortalte ham og sagde: Vi kom til det land, du sendte os til, og det flyder ogsaa med mælk o ghonning, og her er dets frugt;

28 men stærkt er folket, som boer i landet, og stæderne ere meget faste og store, og vi har ogsaa seet Anaks afkom der;

29 Amalek boer i sydlandet, Hetiter, Jebusiter og Amoriter bo paa bjerget, men Kananiter bo ved havet og langt med Jordan. -

30 Kaleb tyssede paa folket mod Mose og sagde: Lad os kun drage op og tage landet i besiddelse, thi vi kan faa magt med det;

31 men de mænd, der var rejst op med ham, sagde: Vi kan ikke drage mod dette folk; thi det er stærkere end vi;

32 og saa bragte de alle onde ord ud mellem Israels børn om det land, de havde berejst, og sagde: Det land, vi droge igjennem for at berejse det, er et land, som æder sine indbyggere op, og hele det folk, vi saae i det, er fuldmaalskarle;

33 og vi har seet kjæmper der, Anaks børn af kæmpeslægter; og i vore egne øjne var vi som faarekyllinger mod dem, og det var vi ogsaa i deres øjne.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36