Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 17de kapitel

Arons stav

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Israels børn, og tag en stav af dem for hvert fæderne hus af alle deres stamfyrster, tolv stave nemlig, og skriv hver mands navn paa hans stav;

3 men Arons navn skal du skrive paa Levis stav; thi der skal være en stav for hvert hoved for de fæderne huse;

4 og du skal nedlægge dem i forsamlingsteltet foran loven, hvor jeg mødes med eder;

5 og det skal ske, at den mand, jeg udvælger, hans stav skal blomstre, for at jeg kan stille Israels børns knurren imod mig, hvormed de murre imod eder. -

6 Mose talede da til Israels børn, og alle deres fyrster gav hver en stav efter deres fæderne huse, tolv stave ialt, og Arons stav var midt imellem deres stave.

7 Saa nedlagde Mose stavene for Herrens ansigt i lovens telt;

8 men da Mose næste dag gik ind i lovens telt, se, da havde Arons stav skudt for Levis hus, saa den havde skudt knopper, baaret blomster og drevet modne mandler.

9 Saa tog Mose alle stavene ud fra Herrens ansigt til Israels børn og de saae dem, og hver tog sin stav. -

10 Derpaa sagde Herren til Mose: Bring Arons stav tilbage til loven for at gjemmes til et tegn mod oprørsbørnene, og lad det faa en ende med deres knurren imod mig, for at de ikke skulle dø.

11 Mose gjorde da saaledes; ligesom Herren havde befalet ham, saa gjorde han. -

12 Men Israels børn sagde til Mose: Se, vi sætte livet til, vi gaa til grunde, vi gaa alle til grunde!

13 hver, som nærmer sig, som kommer nær til Herrens bolig, maa dø! men mon det da sakl være ude med os, saa vi maa sætte livet til?

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36