Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Nogle love

Det 18de kapitel

Præsternes og Leviternes embede og underhold

1 Derpaa sagde Herren til Aron: Du og dine sønner og din faders hus med dig skal bære skylden for, hvad der brydes mod helligdommen; men du og dine sønner med dig skal bære skylden for, hvad i bryde i eders præstetjeneste.

2 Du skal ogsaa tage dine brødre af Levis, din faders, stamme til dig, de skal slutte sig til dig og tjene dig; men du skal med dine sønner være foran lovens telt;

3 og de skal vare paa din og hele teltets tjeneste; saa maa de ikke nærme sig de hellige redskaber og alteret, for at de ikke skulle dø, baade de og i;

4 og de skal slutte sig til dig og vare paa forsamlingsteltets tjeneste i alt arbejde ved teltet, men ingen fremmed maa holde sig nær til eder.

5 Saa tager da over paa helligdommens tjeneste og alterets tjeneste, for at den hastige vrede ikke tiere skal komme over Israels børn!

6 Og se, jeg har udtaget eders brødre, Leviterne, af Israels børn, som en gave for eder, hengiven Herren til at gjøre arbejdet i forsamlingsteltet;

7 men du og dine sønner med dig skulle vare paa eders præstetjeneste i alt, hvad der hører til alteret og indenfor forhænget; der skal i gjøre tjenesten; som en gavetjeneste skjæker jeg eder præstedømmet; men den fremmede, som nærmer sig dertil, skal miste sit liv!

8 Endvidere sagde Herren til Aron: Se, jeg giver dig, hvad som bevares af mine hævofre; alt, hvad Israels børn hellige, giver jeg dig, fordi du er salvet, og dine sønner, til en evig skik;

9 dette skal høre dig til af det højhellige, som er undtaget fra ilden; alle deres offergaver, det være sig madofre eller syndofre eller skyldofre, som de bringe mig, skal være dig og dine sønner højhellige;

10 paa et højhelligt sted maa du spise det; hvert mandfolk maa spise deraf; det skal være dig helligt;

11 og dette hører dig til: deres hævoffers gaver tilligemed alle Israels børns svævofre; dem haver jeg givet dig og dine sønner og dine døtre med dig, til en evig skik; enhver i dit hus, som er ren, maa spise deraf;

12 alt det bedste af olien, og alt det bedste af mosten og kornet, deres førstegrøde, som de skal give Herren, det harjeg skjænket dig.

13 Førstegrøden af alt i deres land, som de skal bringe Herren, skal høre dig til; hver i dit hus, som er ren, maa spise deraf;

14 alt, hvad der er lyst i band i Israel, skal høre dig til.

15 Alt, hvad som aabner moders liv af al skabning, som de skulle bringe Herren, baade af mennesker og kvæg, skal høre dig til; dog saaledes at man løskjøber de førstefødte af mennesker og de førstefødte af de urene dyr.

16 Det, somskal løses deraf, skal man løskjøbe, naar det er en maaned gammelt, eller din vurdering, for fem sølvsekler eller helligdommens vægt, hver paa tyve gerer.

17 Men det førstefødte af oxer eller faar eller geder maa man ikke løskjøbe; de ere hellige; ders blod skal du sprænge paa alteret, deres fedme skal du bringe som røgoffer, som et ildoffer til en velbehagelig lugt for Herren;

18 men kjødet af dem skal høre dig til; ligesom svævebrystet og den højre bov skal høre dig til!

19 Alle helligede hævofre, som Israels børn skulle bringe Herren, giver jeg dig, dine sønner og døtre hos dig til en evig skik; de er en evig usvækkelig pagt for Herren med dig o gdin afkom tilligemed dig.

20 Men Herren sagde til Aron: Du skal ikke tage arv i deres land og du skal ikke have lod imellem dem; jeg er din lod og din arv blandt Israels børn! -

21 Men se, Levis børn giver jeg hele tienden i Israel til arv for den tjeneste, sm de skal gjøre ved forsamlingsteltet;

22 og Israels børn maa ikke tiere nærme sig forsamlingsteltet, saa de belade sig med synd og dø;

23 men Leviterne, og de gjøre tjenesten ved forsamlingsteltet, og de skal bære deres skyld - det er en evig bestemmelse for eders efterkommere; - men blandt israels børn skal de ikke tage arv;

24 thi Israels børns tiende, som de skal bringe Herren som et hævoffer, har jeg givet Leviterne til arv; derfor har jeg sagt dem, at de ikke skulle tage arv blandt Israels børn.

25 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

26 Du skal tale til Leviterne go sige til dem: Naar i tage tienden af Israels børn, som jeg har givet eder af dem til eders arv, da skal i bringe Herren et hævoffer deraf, nemlig tiende delen af tienden;

27 og dette eders hævoffer skal regnes eder som kornet af laden og fylden af persen.

28 Saaledes skal ogsaa i bringe Herren et hævoffer af hele eders tiende, som i tage af Israels børn, og af det skal i give Herrens hævoffer til præsten Aron;

29 og af alle eders gaver skal i bringe Herrens hævoffer, det bedste deraf skal du hellige ham;

30 og du skal sige til dem: Naar i bringe det bedste deraf som hævoffer, skal det regnes Leviterne som en indkomst af laden, og en indkomst af persen;

31 og i maa spise det paa hvert sted, baade i og eders familier; thi det er eders løn for eders tjeneste ved forsamlingsteltet;

32 og naar i bringe det bedste deraf som hævoffer, skal i ikke bære skyld derfor, og i maa ikke vanhellige, hvad Israels brn have helliget, for at i ikke skulle dø!

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36