Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 2det kapitel

Lejrordning

1 Herren talede derpaa saaledes til Mose og Aron:

2 Hver af Israels børn skal lejre sig ved sit banner, under sit fæderne huses mærke; uden omkring forsamlingsteltet skal de lejre sig.

3 Foran mod østen skal disse lejre sig: Juda med sit lejrbanner efter deres hære, og høvedsmanden for Judas sønner var Nahesson, Amminadabs søn:

4 og hans hær udgjorde efter mandtallet 74.600.

5 Ved siden af ham skal Isaskars stamme lejre sig; og høvedsmanden for Isaskars sønner var Netanel, Zuars søn;

6 og hans hær udgjorde efter mandtallet 54.400;

7 dernæst Sebulons stamme, og Sebulons sønners høvedsmand var Eliab, Helons søn;

8 og hans hær udgjorde efter mandtallet 57.400.

9 Alle de, som regnedes til Judas lejr, vare altsaa 186.400 efter deres hære; de skal drage foran. -

10 Rubens lejebanner for deres hære skal rejses mod syd, og Rubens sønners høvedsmand var Elizur, Sede-urs søn;

11 og han hær udgjorde efter mandtallet 46.500.

12 Ved siden af ham skal Simons stamme lejre sig; og høvedsmanden for Simons sønner var Selumiel, Zure-Saddajs søn;

13 og han hær udgjorde efter mandtallet 59.300;

14 dernæst Gads stamme, og høvedsmanden for Gads sønner var Eliasaf, Reguels søn;

15 og hans hær udgjorde efter mandtallet 45.650.

16 Alle de, som regnedes til Rubens lejr, var altsaa 151.450 efter deres hære, og de skal drage frem i anden orden. -

17 Derpaa skal forsamlingsteltet drage frem med Leviternes lejr midt i hæren; som de telte, saa skal de drage frem, hver i sin orden efter deres lejrbannere. -

18 Efraims lejrbanner for deres hære skal rejses mod vest; og høvedsmanden for Efraims sønner var Elisama, Ammihuds søn;

19 og hans hær udgjorde efter mandtallet 40.500.

20 Ved siden af ham skal Manasses stamme lejre sig; og høvedsmanden for Manasses sønner var Gamiel, Pedazurs søn;

21 og han hær udgjorde efter mandtallet 32.200.

22 Dernæst Benjamins stamme; og høvedsmanden for Benjamins sønner var Abidan, Gideonis søn;

23 og hans hær udgjorde efter mandtallet 35.400.

24 Alle de, som regnedes til Efraims lejr, vare altsaa 108.100 efter deres hære, og de skal drage frem i tredje orden. -

25 Dans lejrbanner for deres hære skal rejses mod nord; og høvedsmanden for Dans sønner var Ahieser, Ammi-Saddajs søn;

26 og hans hær udgjorde efter mandtallet 62.700.

27 Ved siden af ham skal Asers stamme lejre sig, og høvedsmanden for Asers sønner var Pagiel, Okrans søn;

28 og han hær udgjorde efter mandtallet 41.500.

29 Dernæst Naftalis stamme, og høvedsmanden for Naftalis sønner var Ahira, Enans søn;

30 og hans hær udgjorde efter mandtallet 53.400.

31 Alle de, som regnedes til Dans lejr, vare altsaa 157.600; og de skal slutte troppen med deres lejrbanner.

32 Der var altsaa mandtallet over Israels børn efter deres fæderne huse; alle de, som vare talte i lejrene efter deres hære, vare 603.550;

33 men Leviterne vare ikke optagne i mandtallet over Israels børn, ligesom Herren havde befalet Mose. -

34 Israels børn udgjorde da saaledes; efter alt, hvad Herren havde befalet Mose, saaledes lejrede de sig efter deres bannere og saaledes droge de frem, hver i sin slægt efter deres fædres hus.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36