Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 25de kapitel

Israels fald og Sirak

1 Israel opholdt sig i Sittim, og folket begyndte at bole med Moabs døtre,

2 og disse indbød folket til deres afgudsofre, og folket spiste deraf og tilbad deres guder.

3 Saa kobledes Israel til Ba-al Peor, og Herrens vrede optændtes mod Israel;

4 og Herren sagde til Mose: Tag alle hovedmændene for folket og hæng dem op for Herren lige mod solen, saa skal Herrens vrede afvendes for Israel.

5 Da sagde Mose til Israels dommere: Hver mand slaa sine folk ihjel, som har ladet sig koble til Ba-al Peor. -

6 Men se, en mand af Israels børn kom og førte en Midjaniterinde med sig til sine brødre ligefor Moses og hele Israels børns menigheds øjne, og de græd just ved indgangen til forsamlingsteltet.

7 Da Pinehas, som var en søn af Eleasar, præsten Arons søn, saae det, rejste han sig midt i menigheden, tog et spyd i sin haand

8 og gik efter den isralitiske mand lige ind til Alkoven, og med det fæstede han dem begge, baade den israelitiske mand og kvinden til Alkoven, og saa standsede plagen for Israels børn.

9 Men de, som døde i denne plage, vare 24.000. -

10 Da talede Herren saaledes til Mose:

11 Pinehas, en søn af Eleasar, præsten Arons søn, har afvendt min fortørnelse fra Israels børn, da han luede af nidkjærhed for mig midt iblandt dem, saa jeg ikke gjorde ende paa Israels børn i min nidkjærhed;

12 siig derfor: Se, jeg opretter min pagt med ham, som er fred;

13 og han og hans afkom efter ham skal have et evigt præstedømmes pagt, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde forligelse for Israels børn.

14 Navnet paa den slagne israelitiske mand, som blev dræbt med Midjaniterinden, var Simri, en søn af Sallu, som var en fyrste for et fæderne hus blandt Simoniderne,

15 og navnet paa den dræbte midjanitiske kvinde var Koshi, en datter af Zur, som var en hævding for sit fæderne huses familier i Midjan.

16 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

17 Klem Midjaniterne, og i skal slaa dem ihjel;

18 thi de har bragt eder i klemme ved den trædskhed, de brugte mod eder, baade med Peor og med Koshi, deres søster, datter af en høvding i Midjan, som paa plagens dag blev dræbt for Peors skyld.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36