Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 27de kapitel

Døtre tage arv. Josva, Moses eftermand

1 Døtrene af Zeloskad, somvar en søn af Hefer, Gileads søn, der var en søn af Makir, Manasses søn, af Manesses, Josefs slægt; disse døtre, som hed Mahela, Noga, Hogle, Milka og Tirza traadte frem

2 og fremstillede sig for Mose, præsten Eleasar, fyrsterne og hele menigheden ved indgangen til forsamlingsteltet og sagde:

3 Vor fader døde i ørken, men han var ikke med i den bande, som rottede sig sammen mod Herren i selskab med Kora, der døde i sin synd; men han havde ingen sønner.

4 Hvorfor skal nu vor faders navn udslukkes af hans slægt, fordi han ikke havde en søn? Giv os arv mellem vor faders brødre!

5 Og Mose førte deres sag for Herren. -

6 Da sagde Herren til Mose:

7 Zeloskads døtre talede ret, du skal sandelig give dem ejendom til arv blandt deres faders brødre, og du skal lade deres faders arv gaa over til dem;

8 og du skal tale saaledes til Israels børn: Naar mand døer go har ingen søn, skal i lade hans arv gaa over til hans datter;

9 men har han ingen datter, skal i give hans brødre hans arv;

10 men har han ingen brødre, skal i give hans forbrødre hans arv;

11 men har han ingen forbrødre, skal i give den nærmeste paarørende af hans slægt hans arv, og han skal arve ham, og det skal være en sat ret for Israels børn, ligesom Herren har befalet Mose.

12 Derpaa sagde Herren til Mose: Stig op paa bjerget Abarim og se ud over det land, som jeg har givet Israels børn;

13 og naar du har seet det, skal ogsaa du samles til dine folk ligesom din broder Aron;

14 eftersom i vare gjenstridige mod min befaling i ørken Sin, da menigheden knurrede, da i skulde holdt mig hellig ved vandet for deres øjne; det er Meribas vande ved Kades i ørken Sin. -

15 Men Mose talede saaledes til Herren:

16 Herren, aandernes Gud for al skabning, beskikke en mand for menigheden,

17 som kan gaa ud og gaa ind for dem, som kan føre dem ud og føre dem ind, at Herrens menighed ikke skal være som en hjord uden hyrde.

18 Da sagde Herren til Mose: Tag dig Josva, Nuns søn, en mand, over hvem Aanden er, og læg din haand paa ham,

19 og fremstil ham for præsten Eleasar og hele menigheden, og giv ham befalingen for deres øjne;

20 og læg af din hæder paa ham, forat hele Israels børns menighed maa lyde ham;

21 og han skal fremstille sig for præsten Eleasar og spørge ham om lysets dom for Herens ansigt, og paa hans Ord skal de gå ud, og paa hans Ord skal de gaa ind, baade han og alle Israels børn med ham, ja hele menigheden. -

22 Mose gjorde da ligesom Herren havde befalet ham; han tog Josva, fremstillede ham for præsten Eleasar og hele menigheden,

23 og lagde sine hænder paa ham, og gav ham befalingen, ligesom Herren havde talet ved Mose.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36