Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 28de kapitel

Love om det daglige offer, om ofre paa hviledagen, nymaanedsdagen, til paaske og pindse

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Byd Israels børn og siig til dem: I skal passe paa at bringe mig min offergave, som er mit brød til mine ildofre, til en velbehagelig lugt for mig paa de bestemte tider.

3 Og du skal sige til dem: Det er det ildoffer, som i skal bringe Herren: Hver dag to lydesløse, aarsgamle vædderlam til det daglige brændoffer;

4 det ene lam skal man berede om morgenen og det andet lam ud paa aftenen,

5 tilligemed en tiende del af en efa hvedemel til madoffer, sprængt med en fjerde del af en hin af stødt olivenolie.

6 Det er de daglige brændoffer, som blev indstiftet paa Sinaj bjerg til en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren;

7 tilligemed drikofret dertil, en fjerde del af en hin til det ene lam; i helligdommen skal man udgyde den stærke driks offer for Herren.

8 Men det andet lam skal man tilberede ud paa aftenen; med samme madoffer og drioffer som om morgenen skal man tilberede det; det er et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren.

9 Men paa hviledagen skal man bringe to aarsgamle, lydesløse vædderlam, og til madoffer to tiende dele af en efa hvedemal, sprængt med olie, og de tilhørende drikoffer.

10 Det er brændofret paa hver hviledag, foruden det daglige brændoffer med det tilhørende drikoffer.

11 Paa eders nymaanedsdage skal i bringe Herren et brændoffer, nemlig: to unge oxer, en vædder og syv aarsgamle, lydesløse vædderlam,

12 og som madoffer tre tiende dele af en efa hvedemel, sprængt med olie, til hver oxe, og to tiende dele af en efa hvedemel, sprængt med olie, til hver vædder

13 og en tiende del af en efa hvedemel, sprængt med olie, til hvert lam. Det er et brændoffer til en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren;

14 tilligemed deres tilhørende drikoffer, der skal nemlig være en halv hin vin til hver oxe, en tredje del af en hin til hver vædder, og en fjerde del af en hin til hvert lam. Det er det maanedlige brændoffer efter aarets maaneder.

15 Desuden skal der beredes en gedebuk til syndoffer for Herren, foruden det daglige brændoffer, og det tilhørende drikoffer.

16 Paa den fjortende dag i den første maaned er det paaske for Herren,

17 og paa den femtende dag i denne maaned er det højtid; i syv dage skal man spise usyret brød;

18 paa den første dag skal der være hellig forsamling; ingen arbejdsgjerning maa i gjøre,

19 og i skal bringe Herren som ildoffer et brændoffer: to unge oxer, en vædder, syv aarsgamle, lydesløse vædderlam skal i nemlig have,

20 tilligemed deres tilhørende madoffer af hvedemel, sprængt med olie; tre tiende dele af en efa skal i berede til hver oxe, to tiende dele til vædderen

21 og en tiende del skal i berede til hvert af de syv lam;

22 og dertil endnu en gedebuk til syndoffer, til at gjøre forligelse for eder:

23 foruden brændofret om morgenen, som hører til det daglige brændoffer, skal i berede disse.

24 Paa samme maade skal i paa hver af de syv dage berede ild offerbrødet til en velbehagelig lugt for Herren; foruden det daglige brændoffer skal det beredes tilligemed det tilhørende drikoffer.

25 Men paa den syvende dag skal i have hellig forsamling; i maa ingen arbejdsgjerning gjøre!

26 Paa førstegrødens dag, naar i bringe Herren det nye madoffer paa eders pindsefest, skal i have hellig forsamling, og ingen arbejdsgjerning maa i gjøre!

27 og som brændoffer skal i bringe Herren til en velbehagelig lugt to unge oxer, en vædder, syv aarsgamle vædderlam

28 og deres tilhørende madoffer af hvedemel, sprængt med olie, tre tiende dele af enefa til hver oxe og to tiende dele til den ene vædder

29 og en tiende del til hvert af de syv lam;

30 desuden en gedebuk til at gjøre forligelse for eder,

31 foruden det daglige brændoffer, og dets tilhørende madoffer skal i berede disse - og lydesløse skal de være - tilligemed deres tilhørende drikofre.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36