Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 29de kapitel

Love om ofre paa nyaarsdag, forsoningsdagen og lovsalenes fest

1 Paa den første dag i den syvende maaned skal i have hellig forsamling; ingen arbejdsgjerning maa i gjøre; Basuneklang skal høres iblandt eder;

2 og i skulle berede et brændoffer til en velbehagelig lugt for Herren, nemlig en ung oxe, en vædder og syv aarsgamle, lydesløse vædderlam,

3 med deres tilhørende madoffer af hvedemel, sprængt med olie, tre tiende dele af en efa til oxen, to tiende dele til vædderen,

4 og en tiende del til hvert af de syv lam,

5 og desuden en gedebuk til syndoffer til at gjøre forligelse for eder

6 foruden maaneds brændofret og dets tilhørende madoffer og det daglige brændoffer med dets madoffer og de drikofre, som høre til dem, efter vanlig brug, til en velbehagelig lugt, et ildoffer for Herren.

7 Paa den tiende dag i samme syvende maaned skal i have hellig forsamling og spæge eders sjæle; ingen gjerning maa i gjøre!

8 Men i skal ofre Herren et brændoffer til en velbehagelig lugt; en ung oxe, en vædder og syv aarsgamle, lydesløse vædderlam skal i have;

9 og madofret, som hører til dem, hvedemel sprængt med olie; tre tiende dele af en efa til oxen, to tiende dele til vædderen,

10 og en tiende del til hvert af de syv lam;

11 desuden en gedebuk til syndoffer, foruden forsonings syndofret og det daglige brændoffer med madofret og drikofrene, som høre til dem.

12 Paa den femtende dag i den syvende maaned skal i have hellig forsamling, ingen arbejdsgjerning maa i gjøre, men i skulle holde højtid for Heren i syv dage;

13 og ofre et brændoffer, et ildoffer til en velbehagelig lugt for Herren; 13 unge oxer, 2 væddere, 14 aarsgamle vædderlam, og lydesløse skal de være;

14 tilligemed madofret, som hører til dem, nemlig hvedemel, sprængt med olie, tre tiende dele af en efa til hver af de 13 oxer, to tiende dele til hver af de to væddere,

15 og en tiende del til hvert af de 14 lam;

16 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer med det madoffer og drikoffer, somhører til det. -

17 Anden dagen 12 unge uxer, 2 væddere, 14 aarsgamle, lydesløse vædderlam,

18 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxene, vædderne og lammene, i forhold til deres tal, efter vanlig brug;

19 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer og madofret og drikofrene, der høre til det. -

20 Tredje dagen 11 oxer, 2 væddere, 14 aarsgamle, lydesløse vædderlam

21 go det tilhørende madoffer og drikofre til oxerne, vædderne og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug;

22 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer med dets tilhørende madoffer og drikoffer. -

23 Fjerde dagen 10 oxer, 2 væddere, 13 aarsgamle, lydesløse vædderlam,

24 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxerne, vædderne og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug,

25 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer med dets tilhørende madoffer og drikoffer. -

26 Femte dagen 9 oxer, 2 væddere, og 14 aarsgamle, lydesløse vædderlam

27 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxerne, vædderne og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug;

28 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer og dets tilhørende madoffer og drikoffer. -

29 Sjette dagen 8 oxer, 2 væddere, 14 aarsgamle, lydesløse vædderlam,

30 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxerne, vædderne og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug,

31 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer og madofret og drikofrene, der høre til det. -

32 Syvende dagen 7 oxer, 2 væddere, 14 aarsgamle, lydesløse vædderlam,

33 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxerne, vædderne og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug;

34 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer med dets tilhørende madoffer og drikoffer. -

35 Ottende dagen skal der være samlingsdag for eder; ingen arbejdsgjerning maa i gjøre;

36 men i skal bringe et brændoffer, et ildoffer, en velbehagelig lugt for Herren, nemlig en oxe, en vædder, 7 aarsgamle, lydesløse vædderlam,

37 og det tilhørende madoffer og drikofre til oxen, vædderen og lammene i forhold til deres tal efter vanlig brug;

38 og desuden en gedebuk til syndoffer foruden det daglige brændoffer og det tilhørende madoffer og drikoffer. -

39 Disse ofre skal i berede for Herren paa eders fester foruden dem, i har bundet eder til ved et løfte eller bringe som frivillige gaver, det være sig brændofre eller madofre eller drikofre eller takofre.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36