Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 31de kapitel

Midjaniterne overvindes

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tag hævn over Midjaniterne for Israels børn, og saa skal du samles til dine folk!

3 Da talede Mose saaledes til folket: Mænd af eder ruste sig til strid, der skulle gaa mod Midjaniterne, for at tage Herrens hævn over dem!

4 Tusinde af hver af alle Israels stammer skal i sende i marken.

5 Saa blev der af Israels tusinder udtaget 1000 af hver stamme, ialt 12.000 kamrustede mænd!

6 og Mose sendte 1000 af hver stamme i marken, dem og Pinehas, præsten Eleasars søn, og han havde de hellige redskaber, nemlig krigslurene, i sin haand.

7 De førte altsaa Herren mod Midjan, som Herren havde befalet Mose, og sloge alle mandfolk ihjel;

8 og de fældede ogsaa Midjans konger imellem de faldne, nemlig Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, de fem konger i Midjan; og Bileam, Beors søn, dræbte de med sværdet.

9 Men Israels børn gjorde Midjaniternes koner og børn til fanger, og de gjorde alle deres lastdyr, alle deres hjorder og alt deres gods til bytte;

10 men alle deres stæder, de boede i, og alle deres borge brændte de af.

11 Saa tod de alt byttet og alt, hvad der var at fange af folk og fæ,

12 og bragte Mose, præsten Eleasar og Israels børns menighed alle fanger, hvad de havde taget og gjort til bytte, til lejren i Moabs flakke ørk, som ligger ved Jordan lige overfor Jeriko. -

13 Mose, præsten Eleasar og alle menighedens fyrster gik dem imøde udenfor lejren;

14 og Mose blev vred paa anførerne for hæren, høvedsmændene for tusinder og hundreder, som kom fra krigstoget

15 og sagde til dem: Har i ladet alle kvindfolkene leve?

16 Se, det var dem, som paa Bileams ord gav Israels børn anledning til at vove et frafald fra Herren for Peors skyld, saa plagen kom over Herrens menighed;

17 og nu, slaaer alle mandfolk ihjel blandt børnene; og hver kvinde, som har haft omgang og samleje med mandfolk, slaaer dem ihjel!

18 men alle pigebørn, som ikke kjende til samleje med mænd, maa i lade leve for eder.

19 Men i skulle ligge syv dage udenfor lejren og hver, som har nedlagt et menneske, og hver, som har rørt ved en falden, skal renses af synden paa tredje og syvende dag, baade i og eders fanger;

20 og hvert klædningsstykke og alt tøj af skind og hvad som er gjort af gedehaar og alle trækar skulle i rense fra synd. -

21 Derpaa sagde præsten Eleasar tl krigsfolket, som kom fra slaget: Dette er lovbestemmelsen, som Herren har befalet Mose:

22 Sandelig, guldet, sølvet, kobberet, jernet, tinnet og blyet,

23 alt, hvad som taaler ilden, skulle i lade gaa gjennem ild, saa er det rent, dog at det renses fra synd ved vievandet; men alt, hvad der ikke taaler ilden, skulle i lade gaa gjennem vand;

24 og i skulle vaske eders klæder paa den syvende dag, saa blive i rene; og derpaa maa i gaa ind i lejren.

25 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

26 Optag du og præsten Eleasar og menighedens fædres hoveder summen paa det bytte, de har gjort af oflk og fæ,

27 og del du byttet mellem dem, som toge haand med i krigen og droge i marken, og mellem hele menigheden;

28 og du skal hæve en afgift for Herren af krigsfolket, som drog i marken, nemlig een sjæl fo rhver femte hundrede af folk, oxer, æsler og faar.

29 Af denne halvdel skulle i tage dette, og du skal give det til præsten Eleasar, som en hæving for Herren.

30 Men af den halvdel, der tilfalder Israels børn, skal du tage een fange af hver halvtredsindstyvende af folk, oxer, æsler og faar, af alle tamme dyr, og give dem til Leviterne, som varede paa Herrens boligs vagt.

31 Saa gjorde Mose og præsten Eleasar, ligesom Herren havde befalet Mose.

32 Og hvad der var taget og var tilbage af byttet, som krigsfolket havde gjort, var 675.000 stykker smaat kvæg,

33 72.000 oxer,

34 61.000 æsler,

35 og mennesker, af fruentimmer at være, som ikke havde haft omgang med mænd, alle disse sjæle var 32.000.

36 Saaledes blev da halvparten, som tilfaldt krigsfolket, et antal af 337.500 stykker smaat kvæg,

37 og afgiften til Herren var af smaakvæget 675 stykker.

38 Af oxer var der 36.000, og af dem var afgiften til Herren 72.

39 Af æsler var der 30.500; og af dem var afgiften til Herren 61.

40 Af mennesker var der 16.000, og af dem var afgiften til Herren 32 sjæle.

41 Mose gav altsaa denne afgift som en hæving for Herren til præsten Eleasar, ligesom Herren havde befalet Mose.

42 Men af den halvdel som tilfaldt Israels børn, som Mose delte med krigsfolket,

43 blev menighedens part af smaakvæget 337.500 stykker;

44 af oxer var der 36.000;

45 af æsler 30.500;

46 og af mennesker 16.000.

47 Saa tog Mose af den halvdel, der tilfaldt Israels børn, en fange af hver halvtredsindstyvende af folk og fæ og gav dem til Leviterne, som varede paa Herrens boligs vagt, ligesom Herren havde befalet Mose.

48 Derpaa traadte anførerne for hærens tusinder: høvedsmændene for tusinder og for hundreder frem for Mose

49 og sagde til ham: Dine tjenere har optaget hovedsummen paa krigsfolket, som var anbetroet os, og der savnes ikke en mand af os.

50 Derfor bringe vi Herren som offergave hvad guldsmykker af klæder, armbaand, fingerringe, ørenringe og livbaand hver har fundet, til at gjøre forligelse for vore sjæle for Herens ansigt;

51 og Mose og præsten Eleasar modtag guldet, alle slags kunstige smykker, af dem;

52 og alt guldet af det hævoffer, som de bragte Herren, udgjorde 16.750 sekler. Det var fra høvedsmændene for tusinder og for hundreder;

53 men krigsfolket havde udplyndret hver for sig -

54 Mose og præsten Eleasar tog altsaa guldet af høvedsmændene for tusinder og hundreder og bragte det i forsamlingsteltet til et minde for Herrens ansigt.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36