Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 33te kapitel

Israels lejrpladser i ørken. Herrens bud om Kananiternes fordrivelse

1 Dette er Israels børns vandringer da de droge ud fra Ægypten efter deres hære, ved Mose og Aron;

2 og Mose opskrev deres tog efter deres vandringer paa Herrens befaling, og disse ere deres vandringer efter deres udgang.

3 De brød op fra Ra-amses paa den femtende dag i den første maaned; Dagen efter paaske drog Israels børn ud ved en høj haand for alle Ægypternes øjne,

4 og Ægypterne begravede alle de førstefødte, som Herren havde slaaet blandt dem, og paa deres guder havde Herren øvet sine straffedomme.

5 Saa brød Israels børn da op fra Ra-amses og lejrede sig i Sukkot;

6 fra Sukkot brød de op og lejrede sig i Etam, som ligger paa grændsen af ørken.

7 Fra Etam brød de op og vendte om til Pi-Hakirot, som ligger lige overfor Ba-al Zefon, og de lejrede sig foran Migdot.

8 Derpaa brød de op fra Pi-Hakirot og gik midt igjennem havet ind i ørken, og de vandrede tre dagsrejser ud i Etams ørk og lejrede sig ved Mara.

9 Fra Mara brød de op og kom til Elim; og i Eilim var der 12 vandkilder og 70 palmetræer, og de lejrede sig der.

10 Fra Elim brød de op og lejrede sig ved det røde hav,

11 og de brød op fra det røde hav og lejrede sig i ørken Sin.

12 Fra ørken Sin brød de op og lejrede sig i Dofka;

13 og de brød op fra Dofka o glejrede sig i Alus.

14 Fra Alus brød de op og lejrede sig i Refidim, og der havde folket ikke vand at drikke;

15 og de brød op fra Refidim og lejrede sig i Sinaj ørk.

16 Fra Sinaj ørk brød de op og lejrede sig i Kibrot Hatta-ava;

17 fra Kibrot Hatta-ava brød de op o glejrede sig i Hazerot;

18 og de brød op fra Hazerot og lejrede sig i Ritma.

19 Fra Ritma brød de op og lejrede sig i Ritmon Perez;

20 og de brød op fra Rimmon Perez, og lejrede sig i Libna.

21 Fra Libna brød de op og lejrede sig i Rissa,

22 og de brød op fra Rissa og lejrede sig i Kehalata.

23 Fra Kehelata brød de op og lejrede sig paa Sefers bjerg,

24 og de brød op fra Sefers bjerg og lejrede sig i Harada.

25 Fra Harada brød de op og lejrede sig i Makehelot;

26 og de brød op fra Makehelot og lejrede sig i Tahat.

27 Fra Tahat brød de op og lejrede sig i Tara;

28 og de brød op fra Tara og lejrede sig i Mitka.

29 Fra Mitka brød de op og lejrede sig i Hasmona;

30 og de brød op fra Hasmona og lejrede sig i Moserot.

31 Fra Moserot brød de op og lejrede sig i Bne Jagakan;

32 og de brød op fra Bne Jagakan og lejrede sig i Hor Haggidgad.

33 Fra Hor Haggidgad brød de op og lejrede sig i Jotbata;

34 og de brød op fra Jotbata og lejrede sig i Abrona.

35 Fra Abrona brød de op og lejrede sig i Ezion;

36 og de brød op fra Ezion Geber og lejrede sig i ørken Zin, det er Kades.

37 Fra Kades brød de op og lejrede sig ved bjerget Hor paa grændsen af Edoms land.

38 Her var det præsten Aron paa Herrens bud steg op paa bjerget Hor og døde der, i det fyrretyvende aar efter Israels børns udgang af Ægyptens land, paa den første dag i den femte maaned;

39 og Aron var 123 aar gammel, da han døde paa bjerget Hor.

40 Arads konge, en Kananit, som borde sønder paa i Kana-ans land, fik da at høre, at Israels børn vare komne.

41 Fra bjerget Hor brød de op og lejrede sig i Zalmona og lejrede sig i Funon.

42 og de brød op fra Zalmona og lejrede sig i Funon.

43 Fra Funon brød de op og lejrede sig i Obot;

44 og de brød op fra Obot og lejrede sig ved Abarims Polde paa Moabs grændse.

45 Fra disse Polde brød de op og lejrede sig i Dibon Gad;;

46 og de brød op fra Dibon Gad go lejrede sig i Almon Diblataim.

47 Fra Almon Diblataim brød de op og lejrede sig ved Abarims bjerge ligefor Nebo;

48 og de brød op fra Abarims bjerge og lejrede sig i Moabs flakke ørk ved Jordan lige overfor Jeriko;

49 og de havde deres lejrplads ved Jordan fra Bet Jesimot til Abel Sittim i Moabs flakke ørk.

50 I Moabs flakke ørk ved Jordan lige overfor Jeriko talede Herren saledes til Mose:

51 Tal til Israels børn og siig til dem: Naar i gaa over Jordan ind i Kana-ans land,

52 da skulle i fordrive alle landets indbyggere for eder, i skulle ødelægge alle deres billedstøtter, alle deres støbte billeder skulle i ødelægge, og gjøre alle deres offerhøje til intet;

53 Landet skulle i tage i besiddelse og bo i det; thi eder har jeg givet dette landi eje;

54 og i skulle skifte landet ved lodning efter eders slægter; den, som er stærk i tal, skulle i give større, og den, som er svagere, skal man give mindre arv, hvad loddet træffer, skal hver have, efter eders fædres stammer skulle i skifte det.

55 Men dersom i ikke uddrive landets indvaanere for eder, da skal de, som blive tilbage af dem, blive eder en torn i eders øjne og en braad i eders sider og trænge eder i det land, i bo i;

56 og da vil det gaa saaledes, at hvad jeg havde tænkt at gjøre mod dem, det vil jeg gjøre mod eder.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36