Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 34te kapitel

Kana-ans grændser. Mænd udnævnes til at skifte landet

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Byd Israels børn og siig til dem: Naar i komme til Kana-ans land, er det dette land, der skakl tilfalde eder som arv, nemlig Kana-ans land efter disse grændser:

3 Det søndre hjørne er fra ørken Zin til Edoms sider, og sydgrændsen mod østen fra enden af det døde hav;

4 derfra skal den bøje sig syd fra ovenfor Akrabim, gaa over Ain, løbe ud syd for Kades Barnea, strække sig til Hazar Adar, gaa over Azmon,

5 bøje sig derfra til Ægyptens bæk og endes ved havet.

6 Imod vesten skal middelhavet være eders grændse; det bliver eders vestgrændse.

7 Dette skal være eders nordgrændse: fra middelhavet skulle i afskikke den til bjerget Hor;

8 fra bjerget Hor skulle i stikke den af over Hamat, og den skal strække sig til Zedad,

9 naa ud til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders grændse mod nord.

10 Saa skal i afstikke eders grændse mod østen fra Hazar Enan til Sefam;

11 og grændsen skal løbe ned fra Sefam til Mibla østen for kilden, løbe længere ned og støde til østsiden af Genezarets sø;

12 derpaa skal grændsen løbe langs ned med Jordan og ende ved det døde hav. Dette land skal i have efter dets grændser trindt omkring.

13 Og Mose gav Israels børn denne befaling: Dette er det land, som i skal skifte ved lodkastning, hvilket Herren bød at give de halvtiende stammer;

14 thi Rubens børns stamme og Gads børns stamme efter deres fæderne huse havde tilligemed den halve Manasses stamme optaget deres arv;

15 halvtredje satmme havde nemlig faaet deres arv denne sides Jordan lige overfor Jeriko, foran mod østen.

16 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

17 Disse ere navnene paa de mænd, som skulle skifte landet mellem eder: præsten Eleasar og Josva, Nuns søn;

18 og en fyrste af hver stamme skal i tage til at skifte landet;

19 og det er navnene paa disse mænd: for Judas stamme Kaleb, Jefunnes søn;

20 for Simons stamme Semuel, Ammihuds søn;

21 for Benjamins stamme Elidad, Kislons søn;

22 for Dans stamme fyrsten Bukki, Jaglis søn;

23 for Josefs børn, nemlig for Manasses stamme fyrsten Haniel, Efodds søn;

24 og for Efraims stamme fyrsten Kemuel, Siftans søn;

25 for Sebulons stamme fyrsten Elizafan, Parnaks søn;

26 for Isaskars stamme fyrsten Paltiel, Assans søn;

27 for Asers stamme fyrsten Akihud, Selomis søn;

28 og for Naftalies stamme fyrsten Pedahel, Ammihuds søn.

29 Det var dem, som Herren befalede at skifte arven mellem Israels børn i Kana-ans land-

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36