Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 36te kapitel

Døtre, som tage arv, skal gifte sig i deres egen stamme

1 Derpaa fremtraadte familiehovederne for børnene Gilead, som var en søn af Makir, Manasses søn, af Josefs børns slægt, talede for Mose og fyrsterne, Israels børns familiehoveder,

2 og sagde: Herren har befalet min herre at give Israels børn landet til arv ved lodkastning; og min herre har modtaget den befaling af Herren at give vor broder Zeloskads arv til hans døtre;

3 men dersom de bleve gifte med sønner af andre stammer i Israel, vilde deres arv blive afkortet i vor fæderne arv, og blive lagt til den stammes arv, som de bleve giftede ind i, og det vilde blive afkortet i vor arvelod;

4 og naar der bliver frydeaar for Israels børn, vil deres arv blive lagt til den stamme, de giftes ind i, og deres arv vil blive afkortet i vor stammes fæderne arv.

5 Da bød Mose Israels børn efter Herrens befaling og sagde: Josefs børns stamme taler ret.

6 Dette er det Ord, som Herren har befalet Zeloskads døtre: Med hvem, der staaer dem an, maa de gifte sig, kun at de gifte sig i deres faders stammes slægtskab;

7 for at Israels børns arv ikke skal gaa omkring fra stamme til stamme, fordi hver af Israels børn skal holde sig til sin fæderne stammes arv.

8 Hver datter altsaa, som tager arv i Israels børns stammer, skal gifte sig med en af sin faders stammes slægtskab, for at Israels børn kunne arve, hver sine fædres arv,

9 og arven ikke skal gaa omkring fra stamme til anden, thi hver af Israels børns stammer skal holde sig til sin arv.

10 Som Herren havde befalet Mose, gjorde da Zeloskads døtre;

11 og Mahela, Tirza, Hogla, Milka og Noga, Zeloskads datter, giftede sig med deres farbrødres sønner;

12 i Manasses, Josefs søns, børns slægter bleve de gifte, og deres arv blev ved deres fæderne slægts stamme.

13 Disse vare de bud og befalinger, som Herren gav Israels børn ved Mose i Moabs flakke ørk ved Jordan ligeoverfor Jeriko.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36