Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 6de kapitel

Nasiræerløfte. Præstevelsignelsen

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Israels børn og siig til dem: Naar mand eller kvinde gjør et særeget Naziræerløfte for at vie sig til Herren,

3 skal han holde sig fra vin og stærk drik; Æddike af vin eller anden stærk drik maa han ikke nyde; Druesaft maa han ikke drikke, had enten de ere friske eller tørre, maa han ikke spise.

4 Saalænge hans afholdenhedsløfte varer, maa han ikke spise noget, som laves af vinstokken, hvkernen af druens kjerner eller hud.

5 Saalænge hans afholdenhedsløfte varer, maa der ikke komme ragekniv paa hans hoved; indtil de dage ere omme, i hvilke han viede sig til Herren, skal han være hellig og lade sit hovedhaar frit voxe.

6 Saalænge han er viet til Herren, maa han ikke komme til noget lig;

7 han maa ikke engang blive uren ved sin faders eller moders, sin broders eller søsters lig; thi hans Guds afholdenhedsløfte er paa hans hoved;

8 saalænge hans afholdenhedsløfte varer, skal han være Herren hellig. -

9 Skeer der pludseligt dødsfald i hans nærværelse, og hans viede hoved bliver urent, skal han rage sit hoved paa sin renselsesdag, paa den syvende dag skal han rage det,

10 og paa den ottende dag skal han bringe præsten ved indgangen til forsamlingsteltet to turtelduer eller to dueunger;

11 og præsten skal berede den ene til syndoffer, den anden til brændoffer, og gjøre forligelse for ham for, hvad han har syndet ved liget, og hellige hans hoved paa den samme dag;

12 og paany skal han vie Herren sine afholdsdage og bringe et aarsgammelt lam til skyldoffer; men den forløbne tid er tabt; thi hans afholdsløfte blev besmittet.

13 Dette er loven for naziræeren: Naar hans løftes dage ere udløbne, skal man føre ham til indgangen af forsamlingsteltet,

14 og han skal bringe Herren sin offergave, nemlig et aarsgammelt lydesløst vædderlam til brændoffer, et aarsgammelt lydesløst gimmerlam til syndoffer og en lydesløs vædder til takoffer;

15 samt en kurv med usyret brød af brødkager af hvedemel, sprængt med olie, og usyrede fladbrød, smurte med olie, med deres tilhørende madoffer og drikofre;

16 og præsten skal bringe det for Herrens ansigt og berede hans syndoffer og brændoffer;

17 men vædderen skal han berede til takoffer for Herren tilligemed kurven med de usyrede brød, og dernæst skal præsten berede hans madoffer og drikoffer;

18 saa skal naziræeren kronrage sit viede hoved ved indgangen til forsamlingsteltet, tage sin krones hovedhaar og lægge paa ilden under takofret;

19 men præsten skal tage den kogte bov af vædderen, en usyret brødkage og et usyret fladbrød af kurven og lægge dem i naziræerens hænder, efterat han har kronraget sig;

20 derpaa skal præsten bringe dem som et svævoffer for Herren; det er præsten helliget tilligemed svævebrystet og hæveboven; og derpaa maa naziræeren drikke vin. -

21 Dette var nu loven for naziræeren, som lovede Herren sin offergave tilligemed sin afholdenhedsstand, foruden hvad hans haand ellers formaner; efter beskaffenheden af det løfte, han har taget paa sig, skal han nemlig gjøre, foruden hvad loven for hans afholdsløfte tilholder ham.

22 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

23 Tal saaledes til Aron og hans sønner: Med disse Ord skal i lyse velsignelsen over Israels børn:

24 Herren velsigne dig og bevare dig!

25 Herren lade sig ansigt lyse over dig og være dig naadig!

26 Herren løfte sit aasyn paa dig og give dig fred! -

28 Og de skal lyse mit navn over Israels børn, saa vil jeg velsigne dem!

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36