Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 7de kapitel

Hyrdernes gave til tabernaklet. Hvorledes Gud talede med Mose.

1 Da Mose havde fuldendt rejsningen af boligen, salvede han den og viede den og alle dens redskaber, alteret og alle dets redskaber; dem salvede og viede han;

2 og Israels fyrster, hovederne for de fæderne huse, stamfyrsterne nemlig, der stode for dem, som vare optagne i mandtallet, bragte da deres ofre;

3 de førte nemlig deres offergave for Herrens aasyn, sex lukkede vogne og tolv oxer, nemlig en vogn for hver to fyrster og en oxe for hver af dem, og de bragte dem foran boligen.

4 Da sagde Herren til Mose:

5 Modtag dem af dem, go de skal være til forsamlingsteltets tjeneste, og du skal give Leviterne dem efter beskaffenheden af deres tjeneste.

6 Mose modtog altsaa vognene og oxerne og gav Leviterne dem;

7 de to vogne og fire oxer gav han nemlig Gersons børn efter beskaffenheden af deres tjeneste;

8 men de fire vogne og otte oxer gav han Meraris børn efter beskaffenheden af deres tjeneste, under Itamars, præsten Arons søns, tilsyn.

9 Men Kahats børn gav han ingen; thi helligdommens tjeneste laa paa dem, saa de maatte bære paa deres skuldre.

10 Da alteret blev salvet, bragte fyrsterne ofre til alterets indvielse; de bragte nemlig deres offergaver for alteret;

11 men Herren sagde til Mose: Hver fyrste skal bringe sin offergave paa sin dag til alterets indvielse.

12 Den, som bragte sin offergave første dag, var Nahesson, Amminadabs søn, for Judas stamme.

13 Hans offergave bestod i et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

14 et guldkar paa ti seklers vægt, fyldt med røgelse;

15 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

16 en gedebuk til syndoffer;

17 og til takoffer to oxer, fem væddere, som bukke og fem aarsgamle lam. Det var Nahessons, Amminadabs søns, offergave.

18 Anden dag ofrede Netanel, Zuars søn, Isaskars fyrste.

19 Han bragte som offergave et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængte med olie, til madoffer;

20 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

21 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

22 en gedebuk til syndoffer;

23 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Netanels, Zuars søns, offergave.

24 Tredje dag bragte Sebulons børns fyrste Eliab, Helons søn,

25 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

26 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

27 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

28 en gedebuk til syndoffer;

29 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Eliabs, Helons søns, offergave.

30 Fjerde dag bragte Rubens børns fyrste Elizuer, Sede-urs søn,

31 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

32 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse,

33 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

34 en gedebuk til syndoffer;

35 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Elizurs, Sede-urs søns, offergave.

36 Femte dag bragte Simons børns fyrste Selumiel, Zuri-Saddajs søn,

37 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler, efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

38 et guldkar paa 10 sekler, fyldt med røgelse;

39 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

40 en gedebuk til syndoffer;

41 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke, og fem aarsgamle lam. Det var Selumiels Zuri-Saddajs søns, offergave.

42 Sjette dag bragte Gads børns fyrste Eliasaf, Deguels søn,

43 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

44 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

45 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

46 en gedebuk til syndoffer;

47 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Eliasafs, Deguels søns, offergave.

48 Syvende dag bragte Efraims børns fyrste Elisama, Ammihuds søn,

49 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

50 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

51 en ung oxe, en vædder og et aarsgammelt lam til brændoffer;

52 en gedebuk til syndoffer;

53 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Elisamas, Ammihuds søns, offergave.

54 Ottende dag bragte Manasses børns fyrste Gamliel, Pedazurs søn,

55 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel sprængt med olie, til madoffer;

56 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

57 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

58 en gedebuk til syndoffer;

59 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Gamliels , Pedazurs søns, offergave.

60 Niende dag bragte Benjamins børns fyrste Abidan, Gedeonis søn,

61 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

62 et guldkar paa 10 sekler, fyldt med røgelse;

63 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

64 en gedebuk til syndoffer;

65 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Abidans, Gideonis søns, offergave.

66 Tiende dag bragte Dans børns fyrste Ahieser, Ammi-Saddajs søn,

67 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

68 et guldkar paa 10 sekler, fyldt med røgelse;

69 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer,

70 en gedebuk til syndoffer;

71 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Ahiesers, Ammi-Saddajs søns, offergave.

72 Ellefte dag bragte Asers børns fyrste Pagiel, Okrans søns,

73 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

74 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse:

75 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

76 en gedebuk til syndoffer;

77 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke og fem aarsgamle lam. Det var Pagiels, Okrans søns, offergave.

78 Tolvte dag bragte Naftalis børns fyrste Ahira, Enans søn,

79 sin offergave, nemlig et sølvfad paa 130 seklers vægt, en sølvskaal paa 70 sekler efter helligdommens vægt, begge fyldte med hvedemel, sprængt med olie, til madoffer;

80 et guldkar paa ti sekler, fyldt med røgelse;

81 en ung oxe, en vædder, et aarsgammelt lam til brændoffer;

82 en gedebuk til syndoffer;

83 og til takoffer to oxer, fem væddere, fem bukke, og fem aarsgamle lam. Det var Ahiras, Enans søns, offergave.

84 Det var alterets indvielse af Israels fyrster, da det blev salvet, nemlig tolv sølvfade, tolv sølvskaaler, tolv guldkar;

85 hvert fad var paa 130 sekler og hver skaal paa 70 sekler, saa sølvet af alle karrene gjorde 2400 sekler efter helligdommens vægt;

86 af de tolv guldkar, som vare fyldte med røgelse, var hvert paa ti sekler efter helligdommens vægt, saa guldet af alle karrene gjorde 120 sekler.

87 Alt kvæget til brændofret var tolv oxer, tolv væddere, tolv aarsgamle lam med deres tilhørende madoffer, og tolv gedebukke til syndofret;

88 og alt kvæget til takofret var 24 oxer, 60 væddere, 60 bukke og 60 aarsgamle lam. Dette var alterets indvielse, efterat det var salvet.

89 Naar Mose traadte ind i forsamlingsteltet for at tale med ham, hørte han røsten, som talede til ham, ovenfra naadestolen, som er over lovens ark, ud mellem de to tordenengle, og han talede med ham.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36