Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 8de kapitel

Lysestagen. Leviternes indvielse

1 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

2 Tal til Aron og siig til ham: Naar du tænder lamperne, skal de syv lamper kaste deres lys foran lysestagen.

3 Aron gjorde da saaledes; han tændte lamperne mod forsiden af lysestagen, ligesom Herren havde befalet Mose;

4 men lysestagen var af guld med drevet arbejde, endog dens arme og blomster var med drevet arbejde; efter det syn, Herren havde viist Mose, havde man gjort lysestagen.

5 Derpa talede Herren saaledes til Mose:

6 Udtag Leviterne midt af Israels børn og du skal rense dem;

7 og saaledes skal du forholde dig med dem, naar du renser dem; stænk sonevand paa dem, de skal rage hele deres legeme, vaske deres klæder og rense sig;

8 saa skal de tage en ung oxe med dens madofer af hvedemel, sprængt med olie, og du skal tage en anden ung oxe til syndoffer;

9 derpaa skal du føre Leviterne nærmere foran forsamlingsteltet og du skal samle hele Israels børns menighed;

10 saa skal du føre Leviterne nærmere for Herrens ansigt, og Israels børn skal lægge deres hænder paa Leviterne.

11 Derpaa skal Aron bringe Leviterne for Herrens ansigt som et svævoffer af Israels børn, og de skal være til Herrens tjeneste.

12 Men Leviterne skal lægge deres hænder paa oxernes hoved, og bered saa den ene til syndoffer, den anden til brændoffer for Herren til at gjøre forligelse.

13 Og du skal fremstille Leviterne for Aron og hans sønner og bringe Herren dem som svævoffer,

14 og skille dem ud fra israels børn, thi Leviterne skal høre mig til.

15 Saa skal Leviterne komme for at tjene i forsamlingsteltet, naar du har renset dem og bragt dem som svævoffer;

16 thi de ere mig ganske hengivne af Israels børn: istedenfor hvad som aabner moders liv, for alle førstefødte af Israels børn har jeg udtaget mig dem;

17 thi mig høre alle førstefødte til blandt Israels børn baade af mennesker og kvæg; paa den dag, jeg nemlig slog alle førstefødte i Ægyptens land, helligede jeg mig dem;

18 men jeg udtog Leviterne istedenfor alle førstefødte af Israels børn

19 og gav Aron og hans sønner dem som et gavefolk ud af Israels børn til at gjøre Israels børns tjeneste ved forsamlingsteltet og gjøre forligelse for dem, for at der ikke skal være nogen plage blandt Israels børn, naar de nærme sig helligdommen.

20 Mose, Aron og hele Israels børns menighed gjorde da saaledes med Leviterne; ligesom Herren havde befalet Mose om Leviterne, saaledes gjorde Israels børn med dem.

21 Leviterne lode sig rense fra synd og vaskede deres klæder; Aron bragte dem som et svævoffer for Herrens ansigt og gjorde forligelse for dem, saa de bleve rensede;

22 og derpaa kom Leviterne for at gjrøe deres tjeneste i forsamlingsteltet for Arons og ahns sønners ansigt. Ligesom Herren havde befalet Mose angaaende Leviterne, saaledes havde de forholdt sig med dem.

23 Derpaa talede Herren til Mose og sagde:

24 Saaledes skal der forholdes med Leviterne: fra 25 aars alder og derover skal hver komme som stridsmand i forsamlingsteltets tjeneste;

25 men fra 50 aars alder skal træde tilbage af krigstjenesten og ikke tjene længer.

26 Dog maa han tjene med sine brødre i forsamlingsteltet til at vare paa, hvad der skal iagttages; men arbejdet skal han ikke gjøre. Saaledes skal du forholde dig med Leviterne under deres tjeneste.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36