Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 13de kapitel

Falske profeter

1 Naar der blandt dig opstaaer en profet eller en, som har en drøm, og han foresætter dig et tegn eller en underlig gjerning,

2 og det tegn eller den underlige gjerning indtræffer, som han har tilsagt dig med de ord: Lader os gaa efter andre guder, som du ikke kjender, og lader os tjene dem,

3 da skal du ikke høre efter denne profets ord elle rham, som havde denne drøm, thi Herren, eders Gud, prøver eder for at erfare, om i elske Herren, eders Gud, af eders ganske hjærte og eders ganske sjæl.

4 Efter Herren, eders Gud, skal i vandre, ham skal i frygte, hans bud skal i holde, efter hans røst skal i høre, ham skal i tjene og ved ham skal i holde fast!

5 Men denne profet eller han, som havde denne drøm, skal miste sit liv, thi han prædikede affald fra Herren, eders Gud, som førte eder eder ud fra Ægyptens land og frelste dig af trællehuset, til at drive dig bort fra den vej, Herren, din Gud, befalede dig at vandre paa; og du skal bortrydde den onde af din midte. -

6 Naar din broder, din egen moders søn, eller din søn eller datter, din hustru i din favn, eller din ven, der er som din sjæl, tilskynder dig i løn og siger: Lad os gaa hen at tjene andre guder, som du ikke kjender, h verken du eller dine fædre,

7 af folkenes guder, som bo omkring dig, hvad enten de ere fjern eller nær, fra den ene ende af jorden og til den anden,

8 da maa du ikke være ham til villie, og hør ikke efter ham, og du maa ikke spare ham, ikke skaane ham, og ikke dølge med ham;

9 thi du skal sandelig slaa ham ihjel; din haand skal være den første mod ham til at tage livet af ham, og saa alt folkets haand;

10 du skal stene ham, saa han døer, thi han søgte at drive dig fra Herren, din Gud, som førte dig ud af Ægyptens land, af trællehuset;

11 for at hele Israel maa høre det og frygte, og ikke mere gjøre denne onde gjerning iblandt dig. - 12 Naar du hører om nogen af de stæder, som Herren, din Gud, har givet dig at bo i,

13 at nogle skarns folk ere udgangne fra dig og drive paa deres byfolk og sige: Lader os gaa at tjene andre guder, som i ikke kjende,

14 da skal du nøje undersøge, efterforske og udspørge, og se, er det vist og sandt, at denne vederstyggelighed er skeet iblandt dig,

15 da skal du sandelig slaa denne stads indbyggere med skarpe sværd og lyse den og alt, hvad der er i den, og alt dens kvæg i band til det hvasse sværd,

16 og alt byttet i den skal du samle midt paa dens torv, brænde hele byen ned med al dens bytte for Heren, din Gud, og den skal blive en tomte til evig tid, den maa ikke bygges op igjen,

17 og lad ikke det ringeste af bandsgodset hænge ved dine fingre, for at Herren kan vende sig fra sin brændende vrede, vise dig barmhjærtighed, forbarme sig over dig go gjøre dig mangfoldig, som han tilsvor dine fædre;

18 thi du skal høre efter Herrens, din Guds, røst, saa du holder alle hans bud, som jeg idag byder dig, saa du gjør, hvad ret er i Herrens, din Guds, øjne.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34