Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 15de kapitel

Eftergivelsesaaret. Førstefødtes offer

1 Naar syv aar er omme, skal du holde eftergivelsen;

2 og saaledes skal du forholde dig med eftergivelsen. Enhver skyldherre, som har laant sin næste noget, maa ikke kræve sin næste eller b roder, naar man har udraabt eftergivelsen for Herren.

3 Den fremmede maa du kræve, men hvad du har staaende hos din broder, skal din haand eftergive.

4 Dog skal der ikke være nogen staadder hos dig, thi Herren vil virkelig velsigne dig i det land, som Herren, din Gud, giver dig som arv til eje;

5 kun at du stadig hører Herrens, din Guds, røst, saa du tager vare paa at holde den hele lov, som jeg byder dig idag;

6 thi Herren, din Gud, har velsignet dig, som han har tilsagt dig, og du skal laane ud til mange folk, men du skal ikke tage til laans, og du skal herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig! -

7 Naar der bliver nogen trængende hos dig af dine brødre i en af dine stæder i dit land, som Herren, din Gud, giver dig, maa du ikke være haardhjærtet og ikke lukke din haand for din trængende broder,

8 men du skal oplade din haand fo rham og laane ham, hvad der er nok for hans trang, for hvad ham fattes!

9 Vogt dig, at der ike er et skarns ord i dit hjærte, saa du siger: Det syvende aar, eftergivelsens aar, er nær, og dit øje bliver ondt mod din trængende broder, saa du intet vil give ham; og han skal raabe til Herren over dig, og det skal være dig til synd!

10 Du skal give ham og ikke lade dit hjærte fortryde, naar du giver ham; thi Herren, din Gud, vil for denne sags skyld velsigne dig i al din gjerning og alt, hvad du lægger haand paa.

11 Thi fattige skal ikke ophøre at være i landet; derfor byder jeg dig og siger: Oplad rundelig din haand for din skaber, for den trængende og fattige i dit land!

12 Naar din broder, en hebræer eller behræerinde bliver solgt til dig og tjener dig i sex aar, skal du i det syvende aar lade ham drage fri fra dig!

13 Men naar du lader ham drage fri fra dig, maa du ikke lade ham drage tomhændet!

14 Du skal rigelig forsyne ham af dit smaakvæg, af din lade og af din perse; af det, som Herren, din Gud, har velsignet dig med, skal du give ham;

15 og du skal komme ihu, at du var tjener i Ægyptens land, og at Herren, din Gud, udfriede dig; derfor byder jeg dig idag dette Ord!

16 Men hvis han siger til dig: Jeg vil ikke gaa fra dig, fordi han holder af dig og dit hus, for han har det godt hos dig,

17 skal du tage en syl og gjennemstikke hans øre op til døren, og han skal da bestandig være din tjener; og saaledes skal du og gjøre med din tjenestepige.

18 Lad det ikke falde dig svært for dine øjne, naar du lader ham drage fri fra dig; thi i sex aar har han tjent dig dobbelt efter en daglønners løn, og Herren, din Gud, velsigner dig i alt, hvad du vil gjøre.

19 Alt førstefødt, som falder af dit store og smaa kvæg og er af hankjøn, skal du hellige Herren, din Gud; du maa ikke arbejde med den førstefødte af din oxe og ikke klippe den førstefødte af dine faar.

20 Hvert aar skal du spise det for Herrens, din Guds, ansigt, baade du og dit hus, paa det sted, Herren vil udvælge.

21 Men dersom det har nogen lyde, er halt eller blindt, eller har nogensomhelst slem lyde, maa du ikke ofre det til Herren, din Gud;

22 inden dine porte maa du spise det, den urene med den rene, ligeosm raa eller hjort;

23 kun blodet af det maa du ikke spise, paa jorden skal du gyde det som vand!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34