Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 16de kapitel

Om hovedfesterne. Dommere. Offerlunde

1 Agt paa maaneden abib, saa du holder paaske for Herren, din Gud; thi i maaneden Abib førte Herren, din Gud, dig ud fra Ægypten om natten;

2 og du skal slagte paaskeofret for Herren, din Gud, smaat og stort kvæg paa det sted, Herren vil udvælge til der at lade sit navn bo.

3 Du maa ikke spise syret brød dertil; i syv dage skal du spise usyret brød, rødbrød, dertil - thi i hast drog du ud af Ægyptens land - for at du alle dine levedage kan mindes den dag, du drog ud af Ægyptens land!

4 Surdejg maa ikke sees hos dig inden hele dit landemærke i syv dage; og af det kjød, som du slagter om aftenen paa den første dag, maa intet ligge natten over til om morgenen!

5 Du kan ikke slagte paaskeofret i en af dine stæder, som Herren, din Gud, giver dig;

6 men paa det sted, som Herren, din Gud, vil udvælge til der at lade sit navn bo, skal du slagte paaskeofret, om aftenen mod solens nedgang paa den bestemte tid, som du drog ud fra Ægypten;

7 og du skal stege og spise det paa det sted, Herren, din Gud, vil udvælge, og om morgenen kan du vende om og gaa til dine telte.

8 I de sex dage skal du spise usyret brød, men paa den syvende er det samlingsdag for Herren, din Gud; ingen gjerning maa du gjøre!

9 Du skal tælle syv uger; fra man begynder at lægge seglen paa kornet, skal du begynde at tælle syv uger;

10 og du skal holde pindsefesten for Herren, din Gud, af hvad din haand frivillig formaaer at give, eftersom Herren, din Gud, velsigner dig,

11 og du skal være glad for Herrens, din Guds, ansigt, du og din søn go din datter, din tjener og din tjenestepige, og Leviten, som er inden dine porte, den fremmede, den faderløse og enken, som er hos dig, paa det sted, som Herren, din Gud, vil udvælge til der at lade sit navn bo;

12 og du skal komme ihu, at du var en tjener i Ægypten, og du skal iagttage og holde disse skikke.

13 Løvsalernes fest skal du holde i syv dage, naar du har indsamlet fra din tærskeplads og perse,

14 og du skal være glad paa din fest, du og din søn og din datter, din tjener go din tjenestepige, go Leviten, den fremmede, den faderløse og enken, som er inden dine porte.

15 Syv dage skal du holde fest for Herren, din Gud, paa det sted, Herren udvælger: fordi Herren, din Gud, vil velsigne dig i al dit indkomme og i alle dine hænders gjerninger, saa du skal kun være glad!

16 Tre gange om aaret skal alt dit mandkjøn stædes for Herrens, din Guds, aasyn paa det sted, han vil udvælge, paa de usyrede brøds fest, paa pindsefesten og paa Løvsalernes fest; og tomhændet skal ingen stædes for Herrens ansigt.

17 Hver give, som han formaaer, efter den velsignelse, som Herren, din Gud, har givet dig.

18 Dommere go skrivere skal du sætte dig i alle dine stæder, som Herren, din Gud, giver dig efter dine stammer, og de skulle dømme folket med retfærdig dom.

19 Du maa ikke bøje retten og ikke anse personer; du maa ikke tage gaver; thi gaver blinder de vises øjne og forvender de retfærdiges sager!

20 Ret, ret skal du efterjage, for at du maa leve og eje det land, som Herren, din Gud, giver dig!

21 Du maa ikke plante dig en offerlund af nogen slags træer ved Herrens, din Guds, alter, som du skal gjøre dig;

22 og du maa ikke rejse dig nogen støtte; hvilket Herren, din Gud, hader!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34