Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 17de kapitel

Om afguderi. Vanskeligge retssager. Kongeloven

1 Du maa ikke ofre Herren, din Gud, oxe eller lam, som har nogen lyde eller slem bræk; thi det er Herren, din Gud, en viderstyggelighed!

2 Findes der hos dig i en af dine stæder, som Herren, din Gud, giver dig, mand eller kvinde, som gjør, hvad ondt er i Herrens, din Guds, øjne med at bryde hans pagt,

3 og han gaaer hen og tjener andre guder og tilbeder dem, der være sol eller måne eller hele himlens hær, som jeg ikke har befalet,

4 og det bliver meldt dig, og du hører det, skal du nøje undersøge det; og se, er det sandhed og det Ord er vist, at denne vederstyggelighed er skeet i Israel,

5 da skal du føre den mand eller den kvinde, som gjorde dette slemme stykke, til dine porte, den mand eller den kvinde, og du skal stene dem, saa de dø!

6 Paa to eller tre vidners udsagn skal han, som en skyldig at dø, miste livet; paa eet vidnes udsagn skal han ikke miste livet!

7 Vidnernes haand skal først være imod ham til at slaa ham ihjel, og saa hele folkets haand; og du skal udrydde den onde fra din midte!

8 Naar en sag for retten falder dig for vanskelig, hvad enten den angaaer blod, eller mit og dit, eller overvold, i hvad retstrætte det end monne være paa dit ting, skal du rejse dig og drage op til det sted, som Herren, din Gud, udvælger dig;

9 og du skal gaa til præsterne, Leviterne, og den dommer, som maatte være paa denne tid, og forespørge dig, og de skulle give dig dommen tilkjende,

10 og du skal gjøre efter det onde lydelse, som de give dig tilkjende fra det sted, som Herren har udvalgt, go du skal vare paa at gjøre i alle maader, som de undervise dig!

11 Efter den lov, de lære dig, og den dom, de sige dig, skal du gjøre; du maa ikke vige fra det Ord, de give dig tilkjende enten til højre eller venstre!

12 Men den mand, som handler af overmod, saa han ikke vil lyde præsten, som staaer der, for at tjene Herren, din Gud, eller dommeren, denne mand skal miste sit liv, du dksl udrydde den onde af Israel;

13 forat hele folket maa høre det og frygte, og ikke mere handle overmodigt.

14 Naar du kommer ind i det land, som Herren, din Gud, giver dig, tager det i besiddelse og boer deri, og du siger, jeg vil kejse mig en konge, ligesom alle hedninger trindt om mig,

15 da skal du sandelig kejse ham til konge over dig, som Herren, din Gud, udvælger, af dine brødres midte skal du kejse dig en konge, du kan ikke sætte en fremmed mand, som ikke er din broder, over dig.

16 Kun maa han ikke holde mange heste, ikke drage folket tilbage til Ægypten, for at hente mange heste, fordi Herren har sagt eder, i maa ikke tiere drage tilbage ad denne vej.

17 Han maa heller ikke holde mange koner, at hans hjærte ikke skal vige fra Herren, og han maa ikke samle sig meget sølv og guld!

18 Og naar han sidder paa sit riges trone, skal han tage sig en afskrift af denne lov efter den bog, som er hos præsterne af Levi stamme;

19 og den skal han have hos sig, og læse i den alle sine levedage, for at han kan lære at frygte Herren, sin Gud, og holde alle denne lovs Ord og alle disse bud, at han gjør efter dem;

20 forat hans hjærte ikke skal ophøje sig over hans brødre, eller vige fra budet til højre eller venstre, forat han og hans børn kan leve mange dage i hans rige i Israel.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34