Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 19de kapitel

Fristæder. Grændseskjel. Vidner

1 Naar Herren, din Gud, udrydder hedningerne, hvis land Herren, din Gud, giver dig, og du tager det i besiddelse, boer i deres stæder o ghuse,

2 da skal du udlægge dig tre stæder midt i dit land, som Herren, din Gud, giver dig til eje,

3 du skal jævne vejen til dem og tredele dit landemærke, som Herren, din Gud, giver dig tilarv, og det skal være saaledes, for at hver drabsmand kan fly derhen.

4 Og det er sagen med hver drabsmand, som flygter derhen, saa han kan frelse livet, han maa have slaaet sin næste ihjel uafvidende og ikke baaret had til ham tilforn,

5 og den, som gaaer i skoven med sin næste for at fælde træer, og han slaaer med øxen i sin haand for at hugge træet, men jernet farer af skaffet og rammer hans næste, saa han døer, han skal flygte til en af disse stæder og frelse sit liv,

6 for at blodhævneren ikke skal forfølge drabsmanden, naar hans hjærte er ophidset, og naa ham, fordi vejen var lang, og slaa ham ihjel, skjøndt der ikke gik dødsdom over ham, fordi han hadede ham ikke tilforn;

7 derfor byder jeg dig og siger: Tre stæder skal du lægge dig ud;

8 og hvis Herren, din Gud, udvider dine landemærker, som han har tilsvoret dine fædre, og giver dig alt det land, som han har tilsagt at ville give dine fædre,

9 hvis du holder hele denne lov, saa du opfylder den, hvilket jeg idag byder dig: at elske Herren, din Gud, og alle dage vandre i hans veje, saa skal du endnu lægge tre stæder til disse tre;

10 og der skal ikke udøses usyldigt blod midt i dit land, som Herren, din Gud, giver dig til arv, saa der skulde være blodskyld over dig.

11 Men naar en mand bærer had til sin næste, lurer paa ham, rejser sig imod ham og slaaer ham, saa han døer, og han flygter til en af disse stæder,

12 da skal de ældste af hans stad sende bud, hente ham derfra og overgive ham i blodhævnerens vold, og han skal dø.

13 Du skal ikke skaane ham, men borttage det uskyldige blod af Israel, og det er godt for dig.

14 Du maa ikke rykke din næstes skjel, som de forrige ejere satte til mærke i din arv, som du tager i det land, som Herren, din Gud, giver dig til eje.

15 Eet vidne maa ikke staa til troende mod en mand angaaende nogen misgjerning eller synd i alt, hvad han kan have forsyndet sig i; men paa to eller tre vidners ord skal sagen staa til troende.

16 Naar der opstaaer et vidne, som vælter sig ind paa en mand for at vidne imod ham om nogen overtrædelse,

17 skal de to mænd, som har trætte sammen, staa frem for Herrens ansigt, for præsterne og dommerne, som maatte være i de samme dage,

18 og dommerne skal nøje undersøge; og se, er det vidne et falsk vidne, som lyver sin broder paa,

19 da skal i gjøre mod ham, som han havde tænkt at gjøre mod sin broder, og du skal udrydde den onde fra din midte,

20 for at de øvrige maa høre det og frygte og ikke tiere gjøre saadant skarnsstykke hos dig;

21 og du skal ikke skaane ham; Liv for liv, øje for øje, tand for tand, haand for haand og fod for fod!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34