Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 23de kapitel

Love om optagelse i Herrens menighed. Flere blandede love

1 Ingen, som har mistet sin manddom ved knusning eller snit, maa optages i Herrens menighed! -

2 Intet horebarn maa optages i Herrens menighed, end ikke i tiende led maa han optages i Herrens menighed! -

3 En ammonit og Moabit maa ikke optages i Herrens menighed; end ikke i tiende led maa nogen af dem optages i Herrens menighed evendelig;

4 fordi de ikke bød eder brød og vand paa vejen, da i gik ud af Ægypten, og fordi han mod dig lejede Bileam, Beors søn, fra Petor i Mesopotamien til at lyse forbandelse over dig;

5 men Herren, din Gud, vilde ikke høre Bileam, og Herren, din Gud, vendte dig forbandelsen til velsignelse, fordi Herren, din Gud, havde dig kjær!

6 Du skal alle dine dage evindelig ikke søge deres fred og deres bedste! -

7 Du skal ikke afsky en Edomit; thi han er din broder; du skal ikke afsky en Ægypter, thi du var fremmed i hans land;

8 børn, som fødes dem i tredje led, maa optages i Herrens menighed.

9 Naar du gaaer ud af lejren mod dine fjender, skal du vare dig for hvert ondt ord!

10 Dersom der er en mand hos dig, som ikke er ren for det, som kunde hændes ham om natten, skal han gaa udenfor lejren og maa ikke komme i lejren;

11 men henimod aften skal han bade sig i vand, og ved solens nedgang maa han gaa ind i lejren. -

12 Du skal have en krog udenfor lejren, og du skal gaa der udenfor;

13 og du skal have en spade foruden dine vaaben, og naar du sætter dig der udenfor, skal du grave dermed, og vende dig om og skjule, hvad der er kommet fra dig;

14 thi Herren, din Gud, vandrer midt i din lejr for at frelse dig og overgive dine fjender til dig, og din lejr skal være hellig, saa han ikke skal se noget ublufærdigt hos dig og vende sig bort fra dig.

15 Du maa ikke udlevere en herre den tjener, som har reddet sig fra sin herre til dig;

16 han maa blive hos dig paa det sted, han vælger sig, i en af dine stæder, som ham godt synes; og du maa ikke trykke ham!

17 Der maa ikke være nogen skjøge af Israels døtre, og ingen skjørlevner af Israels sønner! -

18 Skjøgeløn og hundesold maa du ikke bringe i Herrens, hus for noget løfte, thi de ere begge en vederstyggelighed for Herren, din Gud!

19 Du maa ikke tage rente af din broder enten af penge eller fødevare eller nogensomhelst ting, som der tages rente af!

20 At den fremmede maa du tage rente, men af din broder maa du ikke tage rente, for at Herren, din Gud, kan velsigne dig i alt, hvad du lægger haand paa i det land, som du gaaer ind i for at tage det i besiddelse!

21 Naar du gjør Herren, din Gud, et løfte, maa du ikke tøve med at opfylde det, thi Herren, din Gud, kræver det sandelig af dig, og det vilde blive dig til synd;

22 men naar du lader være at love noget, bliver det dig ikke til synd.

23 Hvad, som er kommet over dine læber, skal du holde og gjøre, ligesom du har lovet Herren, din Gud, frivillig, som du har talet med din mund!

24 Naar du kommer ind i din næstes vingaard, maa du spise saa mange druer, du har lys til, indtil du bliver mæt, men du maa ikke lægge nogen i din kurv! -

25 Naar du gaaer gjennem din næstes sæd, maa du plukke ax med din haand, men seglen maa du ikke svinge mod din næstes sæd!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34