Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 25de kapitel

Hudstrygning. Flere blandede love

1 Naar der er trætte mellem mænd, og de træde frem for retten for at lide dom, skal du give den retfærdige ret, og erklære den skyldige for skyldig;

2 og hvis den skydlige skal hudstryges, skal dommeren lade ham falde ned og lade ham pidske for sine øjne med et antal slag i forhold til hans skyld.

3 Fyrretyve skal man give ham, men ikke flere; man skal ikke give ham flere slag end disse, for at din broder ikke skal blive ringeagtet i dine øjne!

4 Du skal ikke binde manden til paa oxen, naar den tærsker.

5 Naar brødre bo tilsammen og den ene af dem døer uden børn, skal den addødes hustru ikke blive en fremmed mands udenfor slægtskabet, men hendes svoger skal gaa til hende, tage hende til hustru og ægte hende i hans broders navn;

6 og den førstefødte, som hun bringer ham, skal staa paa hans afdøde broders navn; for at hans navn ikke skal udslettes af Israel!

7 Men dersom manden ikke har lyst til at tage sin broders hustru, skal hun gaa op paa tinget til de ældste og sige til dem: Min mands broder undslaaer sig for at oprejse sin broder et navn i Israel, han vil ikke ægte mig i sin broders navn.

8 Saa skal de ældste i hans stad kalde ham og tale med ham; men naar han staaer og siger: Jeg har ikke lyst til at tage hende,

9 skal hans broderkone træde hen til ham for de ældstes øjne, trække den ene sko af hans fod, spytte ham i øjnene, vidne og sige: Saaledes skal det gaa hver mand, som ikke vil opbygge sin broders hus;

10 og i Israel skal hans navn hedde barfods hus!

11 Naar mænd erre komne op at slaaes, og den enes kone kommer til for at frelse sin mand fra hans vold, som slaaer ham, og hun udstrækker sin haand og griber ham om hans blusel,

12 da skal du hugge haanden af hende! Du maa ikke skaane hende!

13 Du maa ikke have to slags lodder i din pose, det ene svært og det andet let.

14 Du maa ikke have to skæpper i dit hus, den ene stor og den anden lille.

15 Fuldkommen og ret vægt skal du have; fuldkommen og ret vægt skal du have; fuldkommen og ret skjæppe skal du have, forat dine dage kan blive mange i det land, som Herren, din Gud, giver dig!

16 Thi hver, som gjør dette, hver, som gjør uret, er Herren en vederstyggelighed!

17 Husk paa, hvad Amelek gjorde mod dig paa vejen, da du drog ud fra Ægypten,

18 hvorledes han mødte dig paa vejen, anfaldt din bagtrop, alle de svage, somfulgte efter dig, da du var træt og mødig, og han frygtede ikke Gud.

19 Naar da Herren, din Gud, giver dig ro for alle dine fjender trindt omkring det land, som Herren, din Gud, giver dig som arv til eje, skal du udslette Amaleks minde under himlen. Du maa ikke glemme det!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34