Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 27de kapitel

Mindestene for loven. Velsignelse og forbandelse

1 Mose og Israels ældste bød folket og sagde: Holder hele det bud, som jeg byder eder idag,

2 og naar i gaa over denne Jordan ind i det land, som Herren, din Gud, giver dig, skal du oprejse dig store stene, overstryge dem med kalk

3 og skrive alle denne lovs Ord paa dem, naar du gaaer derover, for at du kan komme ind i det land, som Herren, din Gud, giver dig, et land, som flyder med mælk og honning, ligesom Herren, dine fædres Gud, har tilsagt dig!

4 Og naar i gaa over denne Jordan, skal i oprejse disse stene, som jeg byder eder idag, paa Ebals bjerg, og du skal overstryge dem med kalk,

5 og der skal du oprejse Herren, din Gud, et alter af sten, men du skal ikke føre mijslen over dem;

6 af hele sten skal du bygge alteret for Herren, din Gud, og ofre brændofre derpaa, for Herren, din Gud!

7 og du skal ofre takofre og spise der og være glad for Herrens, din Guds, ansigt;

8 og paa stenene skal du ret tydelig skrive alle denne lovs Ord.

9 Derpaa talede Mose og præsterne, Leviterne, til hele Israel og sagde: Giv agt og hør Israel! paa denne dag er du bleven Herrens, din Guds, folk,

10 og du skal høre efter Herrens, din Guds, røst, og holde hans love og bud, som jeg befaler dig idag.

11 Samme dag bød Mose folket og sagde:

12 Disse skulle staa for at velsigne folket paa Grissims bjerg, naar i ere gaaede over Jordan: Simon, Levi, Juda, Issakar, Josef og Benjamin;

13 og disse skulle staa til forbandelsen paa Ebals bjerg: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan og Naftali;

14 og Leviterne skal tage Ordet og sige til hver mand i Israel med høj røst:

15 Forbandet være den mand, som gjør et udskaaret eller støbt billede, som er en vederstyggelighed for Herren, en kunstners hænders gjerning, og opstiller det i løn! -

16 Forbandet være han, som bander fader og moder! og hele folket skal sige Amen! -

17 Forbandet være han, som rykker sin næstes markeskel! og hele folket skal sige Amen! -

18 Forbandet være den, som leder en blind vild paa vejen! og hele folket skal sige Amen! -

19 Forbandet være han, som bøjer retten for den fremmede, faderløse og enken! og hele folket skal sige Amen! -

20 Forbandet være han, som ligger hos sin faders hustru, thi han blotter sin faders ægteseng! og hele folket skal sige Amen! -

21 Forbandet være han, som haver unaturlig omgang med kvæg! og hele folket skal sige Amen! -

22 Forbandet være han, som ligger hos sin søster, hun være en datter af hans fader eller moder! og hele folket skal sige Amen! -

23 Forbandet være han, som ligger hos sin svigermoder! og hele folket skal sige Amen! -

24 Forbandet være han, som slaaer sin næste ihjel i skjul! og hele folket skal sige Amen! -

25 Forbandet være han, som tager gave for at slaa en uskyldig ihjel! og hele folket skal sige Amen! -

26 Forbandet være han, som ikke stadfæster Ordene i denne lov, saa han holder dem! og hele folket skal sige Amen!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34