Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 28de kapitel

Forjættelse om velsignelse. Trusel med forbandelse

1 Naar du flittig hører efter Herrens, din Guds, røst, saa du holder og opfylder alle hans bud, som jeg byder dig idag, da vil Herren, din Gud, ophøje dig over alle folk paa jorden;

2 og al denne velsignelse skal komme over dig og vederfares dig, naar du hører efter Herrens, din Guds, røst:

3 Velsignet skal du vorde i staden, velsignet paa marken!

4 Velsignet skal din livsfrugt vorde. Frugten af din jord, af dit kvæg, dine øxnes opdræt, hvad dine faar kaste!

5 Velsignet skal din kurv vorde og dit dejgtrug!

6 Velsignet skal du vorde, naar du gaar ind, og velsignet, naar du gaaer ud! -

7 Herren skal give dine fjender, som rejse sig imod dig, slagne for dit ansigt; paa een vej skulle de drage imod dig, ad syv veje skulle de flygte for dit ansigt;

8 Herren, din Gud, skal byde dig velsignelse i dine lader, og i alt, hvad du lægger haand paa, og velsigne dig i det land, som Herren, din Gud, giver dig!

9 Herren skal oprejse dig til et helligt folk for ham, ligesom han har tilsvoret dig, naar du holder Herrens, din Guds, bud og vandrer i hans veje!

10 og alle folk paa jorden skal se, at du er kaldt efter Herrens navn, og de skulle frygte for dig!

11 Og Herren skal, dig til gode, give dig overflod paa din livsfrugt, paa frugten af dit kvæg og af din jord, i det land, som Herren tilsvor dine fædre at ville give dig!

12 Herren skal oplade for dig sin gode skat, himlen nemlig, for at give dit land regn i sin tid og velsigne al dine hænders gjerning; og du skal laane ud til mange folk, men du skal ikke tage til laans!

13 Og Herren skal gjøre dig til hoved og ikke til hale! du skal kun være ovenpaa og ikke nedenunder, naar du hører Herrens, din Guds, bud, som jeg byder dig idag, saa du holder og opfylder dem,

14 og ikke viger fra alle de Ord, som jeg byder eder idag, enten til højre eller venstre, saa du vandrer efter andre guder for at tjene dem!

15 Men dersom du ikke hører efter Herrens, din Guds, røst, saa du iagttager og holder alle hans love og bud, som jeg idag befaler dig, da skal alle disse forbandelser komme over dig og ramme dig:

16 Forbandet skal du vorde i staden, forbandet paa marken!

17 forbandet din kurv og dit dejgtrug!

18 Forbandet skal din livsfrugt vorde, frugten af din jord, dine øxnes opdræt, hvad dine faar kaste!

19 Forbandet skal du vorde, naar du gaaer ind, forbandet, naar du gaaer ud!

20 Herren skal sende forbandelse paa dig, rædsel og ødelæggelse i alt, hvad du lægger haand paa for at udføre, indtil du bliver lagt øde og gaaer pludselig til grunde for dine onde gjerninger, hvormed du forlod mig!

21 Herren skal lade pesten hænge ved dig, indtil han gjør en ende paa dig i landet, hvorhen du drager for at tage det til eje!

22 Herren skal slaa dig med svindsot, feber, kulde, hede og sværd, med brand og med rust i kornet, og de skal forfølge dig, til du gaaer til grunde!

23 Himlen, som er over dit hoved, skal blive som kobber, jorden under din fod som jern!

24 Herren skal give dit land støv og sand for regn; fra himlen skal det falde paa dig, til du bliver lagt øde!

25 Herren skal give dig nederlag for dine fjender: paa een vej skal du drage imod ham, og ad syv veje skal du flygte for ham, og du skal blive adspredt i alle jordens riger;

26 og dine døde kroppe skal ædes op af alle himlens fugle og alle dyr paa jorden, og ingen skal skræmme dem!

27 Herren skal slaa dig med Ægyptens bylder, med takker, kløe og skurv, som ikke kan læges,

28 og Herren skal slaa dig med vanvid, blindhed og et skjælvende hjærte;

29 og du skal samle om middagen, som den blide samler i mørket! du skal ingen lykke have paa dine veje, sandelig, fortrykt og udsuget, skal du være alle dage, og ingen skal frelse dig!

30 En hustru skal du trolove dig, og en anden mand skal ligge hos hende; et hus skal du bygge dig og ikke bo i det, en vingaard skal du plante og intet nyde deraf!

31 Din oxe skal slagtes for dine øjne, og du skal intet spise deraf; dit asen skal ranes for dit ansigt og ikke vende tilbage til dig; dine faar skal overgives dine fjender, og du har ingen, som frelser dig!

32 Dine sønner og dine døtre skal overgives til et andet folk, og dine øjne skal se derpaa og daglig forsmægte efter dem, men der er ingen magt i din haand!

33 Frugten af din jord og alt dit sure arbejde skal et folk fortære, som du ikke kjender, og du skal alene være fortrykt og sønderknust alle dage!

34 Du skal blive vanvittig for det syn, du maa se med dine øjne!

35 Herren skal slaa dig med onde bylder paa knæ og ben, som ikke kan læges, fra din fodsaal til din hovedisse!

36 Herren skal lade dig og den konge, du sætter over dig, vandre til et folk, som hverken du eller dine fædre kjendte, og der skal du tjene andre guder af stok og sten!

37 og du skal blive til forskrækkelse, til et ordsprog og en spot blandt alle folk, mellem hvem Herren fører dig hen!

38 Sæd nok skal du bringe ud paa marken, men lidet skal du samle; thi græshoppen skal æde det af!

39 Vingaarde skal du plante og dyrke, men vinen skal du ikke drikke og ikke samle, thi ormen skal fortære den!

40 Olivenhaver skal du have inden alle dine landemærker, men ikkesalve dig med olie; thi bærrene skulle falde af!

41 Sønner og døtre skal du avle, men ikke beholde dem; thi de skal gaa i fangenskab! 42 Alle dine træer go din jords frugt skal høskræppen avre!

43 Den fremmede, som er iblandt dig, skal voxe dig over hovedet, og du skal synke jo længere des dyberre;

44 han skal laane dig, og du skal ikke laane ham; han skal være hovedet, og du skal være halen!

45 Og alle disse forbandelser skal komme over dig; de skal forfølge og ramme dig, indtil du bliver ødelagt, fordi du ikke hørte Herrens, din Guds, røst, saa du holdt hans love og bud, som han befalede dig;

46 og paa dig og din afkom evindelig skal de være til et tegn og under;

47 fordi du ikke tjente Herren, din Gud, med glæde og af et godt hjærte, for du havde overflod af alt,

48 og du skal tjene dine fjender, som Herren vil sende mod dig, i hunger og tørst, i nøgenhed og mangel paa alt; og han skal lægge et jernaag paa din hals, indtil han lægger dig øde!

49 Herren skal føre et folk op mod dig, langt borte fra, fra en udkant af jorden, saa hurtigt som ørnen flyver, et folk, hvis tungemaal du ikke forstaaer,

50 et uforskammet folk, som ikke agter oldingen og ikke skaaner drengen,

51 som opæder dit fæs frugt og frugten af dit land, indtil du bliver lagt øde, som ikke levner dig korn, most eller olie, opdrætten af dine øxne, eller hvad dine faar have kastet, indtil han lader dig gaa til grunde!

52 Og han skal klemme dig inden dine porte, indtil dine høje og faste mure, som du stolede paa, styrte ned i hele dit land, og han skal klemme dig inden alle dine porte, i hele dit land, som Herren, din Gud, har givet dig,

53 og du skal æde din livsfrugt, kjødet af dine sønner og dine døtre, som Herren, din Gud, har givet dig, i den trængsel og nød, som din fjende ængster dig med!

54 Den fine og meget kjælne mand hos dig skal ikke unde sin broder eller sin hustru i sin favn resten af sine børn, som han har tilbage,

55 saa han ikke giver en af dem af kjødet af sine sønner, som han æder op, fordi han af alt har intet tilbage i den trængsel og nød, hvormed din fjende skal ængste dig inden alle dine porte!

56 Den fine og kjælne kvinde hos dig, som ikke nænte at sætte sin fod til jorden af kjælenskab og finhed, skal ikke unde sin mand i hendes favn sin søn eller datter,

57 endog hendes efterbyrd, hun har bragt, eller de børn, hun føder, naar hun, i mangel paa alt, æder dem i skjul under den trængsel go nød, hvormed din fjende ængster dig inden dine porte! -

58 Naar du ikke tager vare paa at holde alle denne lovs Ord, som ere skrevne i denne bog, saa du frygter dette hæderlige og ærværdige navn, som er Herren, din Gud,

59 skal Herren, din Gud, skikke dig og din afkom overordenlige plager, plager som ere store og vedholdende, sygdomme, som ere onde og varige;

60 og han skal igjen skikke alle Ægyptens syger, som du frygtede for, paa dig, og de skal hænge ved dig;

61 ja ogsaa al den sygdom og alle de plager, som ikke ere skrevne i denne lovens bog, skal Herren skjule dig med, indtil han lægger dig øde;

62 og i skal blive en liden flok tilbage, istedenfor i vare blevne som himlens stjerner i mængde, fordi du ikke hørte efter Herrens, din Guds, røst;

63 og ligesom Herren har glædet sig over at gjøre eder vel og formere eder, saaledes skal Herren glæde sig over eder, naar han lader eder gaa til grunde og lægger eder øde, og i skal blive udryddede af det land, som du nu drager ind i for at tage det til eje!

64 og Herren skal sprede dig mellem alle folk, fra den ene ende af jorden til den anden, og der skal du tjene andre guder, som hverken du eller dine fædre, kjendte, stok og sten;

65 og blandt disse hedninger, skal du ikke finde ro og ikke have hvile for din fod, og Herren skal der give dig et bævende hjærte, forsmægtede øjne, en vansmægtende sjæl!

66 Dit liv skal hænge i en traad, du skal ræddes nat og dag og ikke være sikker paa dit liv! 67 Om morgenen skal du sige: Gid det var aften! og om aftenen skal du sige: Gid det var morgen! for dit hjærtes rædsel, hvormed du skjælver, og for det syn, du maa se med dine øjne,

68 og Herren skal føre dig ind i Ægypten igjen paa skibe ad den vej, jeg sagde til dig: Du skal ikke se den tiere, og der skal i blive fulgte til eders fjender som slaver og slavinder, og der er ingen, som vil kjøbe eder!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34