Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 30de kapitel

Om Folkets omvendelse. Gjentagen formaning

1 Naar alle de Ord træffe dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du igjen tager dem til hjærte blandt alle hedninger, hvorhen Herren, din Gud, har udstødt dig,

2 og du vender om til Herren, din Gud, hører efter hans røst i alt, hvad jeg byder dig idag, baade du og dine børn, af dit ganske hjærte og af din ganske sjæl,

3 saa vil Herren, din Gud, føre dine fangne tilbage, forbarme sig over dig og atter samle dig af alle folk, blandt hvilke Herren, din Gud, havde adspredt dig;

4 om nogen af dig var fordrevet til himlens ende, vil Herren, din Gud, samle dig derfra og tage dig derfra;

5 og Herren, din Gud, vil føre dig til det land, som dine fædre ejede, og du skal besidde det, og han vil gjøre vel imod dig, og formere dig mere end dine fædre;

6 og Herren, din Gud, vil omskjære dit hjærte og din afkoms hjærte til at elske Herren, din Gud, af dit ganske hjærte og din ganske sjæl for dit livs skyld;

7 og Herren, din Gud, vil lægge alle disse forbandelser paa dine fjender og dem, som hade dig, som have forfulgt dig;

8 og du skal vende om og høre efter Herrens røst og holde alle hans bud, som jeg byder dig idag,

9 og Herren, din Gud, vil give dig overflødighed i al dine hænders gjerning, af din livsfrugt, af frugten af dit kvæg og af dit land, at det kommer dig til gode; thi Herren vil atter glæde sig over dig, dig til gode, som han har glædet sig over dine fædre;

10 naar du hører efter Herrens, din Guds røst, saa du holder hans bud og befalinger, som ere skrevne i denne lovens bog, naar du omvender dig til Herren, din Gud, af dit ganske hjærte og din ganske sjæl, -

11 Thi dette bud, som jeg byder dig idag, det er ikke underligt for dig og ikke langt borte;

12 det er ikke i himlen, saa du maatte sige: Hvo vil fare op for os til himlen for at hente os det ned, at vi kunne høre det og holde det;

13 og det er ikke hinsides havet, at du maatte sige: Hvem vil fare over for os hinsides havet for at hente os det, for at vi kunne høre det og holde det;

14 thi det Ord er dig meget nær: i din mund og i dit hjærte, for at du skal gjøre det. -

15 Se, jeg har idag forelagt dig liv og lyksalighed, død og ulykke;

16 idet jeg byder dig idag: at elske Herren, din Gud, at vandre i hans veje, holde hans love, bud og befalinger, at du maa leve og formeres og Herren, din Gud, velsigne dig i det land, som du gaaer ind i for at tage det til eje!

17 Men dersom dit hjærte vender sig bort, og du ikke vil høre, men du lader dig forføre, tilbeder andre guder og tjener dem,

18 da forkynder jeg eder idag, at i ganske skal gaa til grunde, eders dage skal ikke blive mange i landet, som du gaaer ind i over denne Jordan, for at komme derhen, for at tage det i besiddelse.

19 Jeg tager idag himlen og jorden til vidne mod eder, at jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, for at du maa vælge livet, at du maa leve, du og din afkom,

20 saa du elsker Herren, din Gud, hører efter hans røst og hænger ved ham, thi det er dit liv og dine dages længde, at du maa bo i det land, som Herren tilsvor dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dem!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34