Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 34de kapitel

Moses død

1 Derpaa steg Mose op fra Moabs flakke ørk paa Nebos bjerg, toppen af Pisga, som ligger ligeoverfor Jeriko, og Herren lod ham se hele landet; Gilead indtil Dan,

2 og hele Naftalis, Efraims og Manasses land og hele Judas land indtil middelhavet,

3 Sydlandet, sletten, dalen ved palmestaden Jeriko, indtil Zoar.

4 Og Herren sagde til ham: Det er dette land, som jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: TIl din afkom vil jeg give det; jeg har ladet dig se det med dine egne øjne; men du skal ikke drage derover. -

5 Saa døde Mose, Herrens tjener, der i Moabs land efter Herrens Ord,

6 og han begravede ham i dalen i Moabs land, ligeoverfor Bet Peor, og ingen kjender hans grav indtil denne dag.

7 Men Mose var 120 aar gammel, da han døde; hans syn var ikke blevet sløvt, og hans kraft var ikke vegen fra ham.

8 Og Israels børn begræd Mose i Moabs flakke ørk i 30 dage; og graads- og sørgedagene over Mose randt til ende.

9 Men Josva, Nuns søn, blev fyldt med visdoms Aand, thi Mose havde lagt sine hænder paa ham, og Israels børn adlød ham og gjorde, som Herren havde befalet Mose.

10 Men der opstod ikke mere en profet i Israel som Mose, hvem Herren havde kjendt ansigt til ansigt,

11 med hensyn til alle de jærtegn og undere, som Herren havde sendt ham til at gjøre i Ægyptens land for Farao og alle hans tjenere og hele hans land,

12 og med hensyn til hele den vældige haand og alt det frygtelige storværk, som Mose havde gjort for hele Israels øjne.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34