Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 6te kapitel

Kjærlighedsbuddet

1 Det er det bud, de skikke og love, som Herren, eders Gud, har befalet at lære eder at følge i det land, hvortil i drage over for at tage det i besiddelse;

2 for at du skal frygte Herren, din Gud, saa du holder alle hans love og bud, som jeg byder dig, baade du og din søn og din sønnesøn, alle dit livs dage, og for at dine dage maa vorde mange.

3 Og, Israel, du skal høre og bevare dette, saa du gjør derefter, for at det kan gaa dig vel, og i maa blive saare mange, ligesom Herren, dine fædres Gud, har tilsagt dig, i et land, som flyder med mælg og honning. -

4 Hør, Israel! Herren, vor Gud, Herren er een,

5 og du skal elske Herren, din Gud, af dit ganske hjærte og af din ganske sjæl, og af al din formue;

6 og disse Ord, som jeg byder dig idag, skulle ligge dig paa hjærte,

7 og du skal indskjærpe dine sønner dem og tale om dem, naar du sidder i dit hus, og naar du vandrer paa vejen; naar du lægger dig, og naar du staaer op;

8 og du skal binde dem til et tegn paa din haand, og de skal være til et mindebaand mellem dine øjne,

9 og du skal skrive dem paa dørstolperne i dit hus og paa dine porte. -

10 Og naar Herren, din Gud, fører dig ind i det land, som han har tilsvoret dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dig: store og skjønne stæder, som du ikke har bygget,

11 huse fulde af alt gods, som du ikke har fyldt dem med, udhugne vandgrave, som du ikke har hugget, vingaarde og oliehaver, som du ikke har plantet, og du spiser og mættes,

12 vogt dig da, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Ægyptens land, af trællehuset!

13 Herren, din Gud, skal du frygte, ham skal du tjene og ved hans navn skal du sværge!

14 I maa ikke gaa efter andre Guder af folkenes Guder, som ere trindt om eder;

15 thi Herren, din Gud, er en nidkjær Gud midt iblandt dig, for at Herrens, din Guds vrede, ikke skal optændes imod dig, og han skal ødelægge dig paa jorden! -

16 I maa ikke friste Herren, eders Gud, som i fristede ham i Massa;

17 hold flittig Herrens, eders Guds befalinger, hans bud og love, som han bød dig;

18 og du skal gjøre, hvad ret og godt er for Herrens øjne, for at det kan gaa dig vel, og du maa komme ind og faa dette skjønne land til eje, som Herren har tilsvoret dine fædre,

19 saa at han kan uddrive alle dine fjender for dit ansigt, ligesom Herren har sagt. -

20 Naar din søn spørger dig herefter og siger: Hvad er det for befalinger, bud og love, som Herren, vor Gud, har budet eder?

21 da skal du sige til din søn: Trælle vare vi blevne for Farao i Ægypten; men Herren førte os ud af Ægypten med vældig haand;

22 og Herren lagde jærtegn og store straffeundere paa Ægypterne, paa Farao og hele hans hus for vore øjne;

23 men os førte han ud derfra, for at føre os ind og give os dette land, som han havde tilsvoret vore fædre;

24 og Herren befalede os at holde alle disse bud, for at vi skulle frygte Herren, vor Gud, at det maa gaa os vel alle dage, og han kan lade os leve, som det nu skeer;

25 og det skal være os retfærdighed, at vi vogte paa at holde alle disse bud for Herrens, vor Guds, ansigt, ligesom han har befalet os.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34