Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 7de kapitel

Forbud mod venskab med kananiterne og mod afgudsdyrkelse

1 Naar Herren, din Gud, fører dig ind i det land, som du skal komme til for at eje det, og han har fortrængt store folk for dig, nemlig Hetiter, Girgasiter, Amoriter, Kananiter, Feresiter, Heviter og Jebusiter, syv folk, som ere større go stærkere end du,

2 og Herren din Gud har overgivet dem til dig, og du har slaaet dem, da skal du fuldkommen lyse dem i band, du maa ikke slutte pagt med dem og ikke give dem naade,

3 du maa ikke indgaa svogerskab med dem; din datter maa du ikke give til hans søn, og hans datter maa du ikke tage til din søn;

4 thi han vil vende din søn fra mig, saa de skulde tjene andre guder og Herrens vrede vilde optændes med dem, og han vilde snart lægge dig øde.

5 Men saaledes skal i gjøre mod dem: deres altere skal i omstyrte, deres støtter skal i slaa i stykker, deres afgudsbilleder skulle i bryde sønder, og brænde deres skaarne billeder i ilden;

6 thi du er et helligt folk for Herren, din Gud; dig udvalgte Herren, din Gud, for at du skulde være hans ejendoms folk fremfor alle folk paa jordens kreds.

7 Men Herren holdt ikke af eder og udvalgte eder ikke, fordi i vare mangfoldigere end alle folk; thi i er det mindste blandt alle folk;

8 men fordi Herren elskede eder og vilde holde den ed, han tilsvor eders fædre, førte han eder ud med en vældig haand og friede dig af trællehuset, af Faraos, Ægypterkongens vold.

9 Saa skal du vide, at Herren, din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som bevarer pagten og kjærligheden mod dem, som elske og holde hans bud, til tusinde led,

10 men som øjensynlig betaler hver, ham hader, for han lader ham omkomme; han vil ikke tøve med den, ham hader, øjensynlig vil han betale ham!

11 Saa hold du da det bud, de befalinger og love, som jeg idag byder dig at gjøre! -

12 Naar i høre disse love, holde og følge dem, saa vil Herren, din Gud, bevare dig den pagt og den kjærlighed, som han har tilsvoret dine fædre,

13 og han vil elske dig og velsigne dig og gjøre dig mangfoldig, og han vil velsigne din livsfrugt og dit lands frugt, dit korn, din most og din olie, dine oxers affødning og dit smaakvægs yngel i det land, han tilsvor dine fædre at give dig;

14 velsignet skal du vorde fremfor alle folk, blandt dig og dit kvæg skal ingen findes ufrugtbar eller gold.

15 Herren skal fjerne al sygdom fra dig, at Ægypternes fæle syge, som du kjender, vil han ikke lægge paa dig, men dem vil han skikke paa alle dem, dig hade;

16 og du skal fortære alle de folk, som Herren, din Gud, har overgivet dig; dit øje skal ikke spare dem, og du skal ikke tjene deres guder, thi det er dig en snare. -

17 Naar du siger i dit hjærte: Disse folk ere flere end jeg, hvorledes skulde jeg kunne drive dem ud?

18 maa du ikke frygte for dem; men kom stadig ihu, hvad Herren, din Gud, har gjort ved Farao og alle Ægypter,

19 de store prøvelser, som dine øjne saae, jærtegnene, undergjerningerne, den vældige haand og den udstrakte arm, hvormed Herren, din Gud, førte dig ud; saaledes vil Herren gjøre mod alle de folk, du frygter for;

20 Herren, din Gud, vil endog sende gedehamser mod dem, indtil de ere omkomne, som ere blevne tilovers, og som have skjult sig for dit ansigt!

21 Du skal ikke skjælve for dem, thi Herren, din Gud, er midt iblandt dig, en stor og forfærdelig Gud;

22 og Herren, din Gud, vil lidt efter lidt fortrænge disse hedninger for dig; du skal ikke snart kunne udrydde dem, for at markens vilde dyr ikke skulle blive dig for mange,

23 men Herren, din Gud, vil overgive dem til dig, og skrække dem med en stor forskrækkelse, indtil de lægges øde;

24 og han vil give deres konger i din haand; du skal udslette deres navn under himlen; ingen skal kunne staa dig imod, indtil du har lagt dem øde!

25 Deres skaarne gudebilleder skal i brænde i ild; du skal ikke begjære sølvet og guldet, som er paa dem, eller tage det til dig, at du ikke skal besnæres derved; thi de ere en vederstyggelighed for Herren, din Gud,

26 og du maa ikke bringe saadan vederstyggelighed i dit hus, at du ikke skal blive under band som det; du skal ganske afsky det og have fuldkommen modbydelighed for det; thi det er under band!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34