Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 8de kapitel

Formaning til taknemmelighed mod Herren

1 Hvert bud, som jeg idag byder dig, skal i tage iagt at følge, for at i kan leve, blive mangfoldige, komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren har tilsvoret eders fædre;

2 og du skal mindes hele den vej, Herren, din Gud, har ladet dig vandre i disse 40 aar i ørken for at ydmyge dig, prøve dig og erfare, hvad der var i dit hjærte, om du vilde holde hans bud eller ikke.

3 Han ydmygede dig og lod dig hungre, men han lod dig spise den manna, som du ikke kjendte, og dine fædre ikke kendte, for at lade dig forstaa, at mennesket lever ikke af brød alene, men af alt, hvad som gaaer ud af Herrens mund.

4 Dit klædebon blev ikke opslidt paa dig, og din fod svulmede ikke i disse 40 aar,

5 saa du veed med dit eget hjærte, at Herren, din Gud, har tugtet dig, som en mand tugter sin søn;

6 og du skal holde Herrens, din Guds, bud, saa du vandrer i hans veje og frygter ham,

7 thi Herren, din Gud, fører dig ind i et skjønt land, et land med vandbække, kilder og strømme, som springe ud paa bjerg og i dal,

8 et land med hvede og byg, med vinstokke, figentræer og granatæbler, et land med olivenolie og honning,

9 et land, hvor du ikke i armod skal spise dit brød, hvor du ikke skal savne noget, et land, som har jernmalm, og af hvis bjerge du skal udhugge kobber!

10 Du skal spise og blive mæt og love Herren, din Gud, for det skønne land, som han har givet dig!

11 Vogt dig da, at du ikke glemmer Herren, din Gud, saa du ikke holder hans bud, befalinger og love, som jeg byder dig idag,

12 saa at du ikke skal spise og blive mæt, bygge dig smukke huse og bo i dem,

13 faa meget stort og smaat kvæg, og meget sølv og guld og alt, hvad du har, formeres,

14 og dit hjærte da skal hovmode sig, og du forglemme Herren, din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset, -

15 ham, som førte dig gjennem denne store go frygtelige ørk med de giftige slanger og skorpioner, og de tørstige steder, hvor der er intet vand; ham, som lod vandet flyde til dig af den stenhaarde klippe,

16 ham, som i ørken gav dig manna at spise, hvilken dine fædre ikke kjendte, for at ydmyge og prøve dig og gjøre vel imod dig paa den sidste tid,

17 og du skulde sige i dit hjærte: Min kraft og min haands styrke har skaffet mig denne herlighed!

18 Men kom Herren, din Gud, ihu, thi han giver dig kraft til at øve stordaad, for at bekræfte sin pagt, som han tilsvor dine fædre, som det nu skeer. -

19 Men hvis du rent glemmer Herren, din Gud, og vandrer efter andre guder, tjener dem og tilbeder dem, da vidner jeg idag for eder, at i visselig skal gaa til grunde;

20 som de hedningefolk, hvem Herren lader gaa til grunde for eder, skal i gaa til grunde, fordi i ikke vilde høre Herrens, eders Guds, røst.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34