Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 1ste kapitel

Josva modtager anførslen

1 Efterat Herrens tjener, Mose, var død, talede Herren til Josva, Nuns søn, Moses tjener:

2 Min tjener Moses er død, saa staa nu op og gaa over denne Jordan, du og hele dette folk, ind i det land, som jeg har givet dem, Israels børn;

3 hvert sted, eders fod betræder, har jeg givet eder, ligesom jeg har tilsagt Mose,

4 fra denne ørk og denne Libanon indtil den store strøm, Eufratfloden, hele Hetiternes land, og indtil Middelbavet mod solens nedgang. Det skal være eders landemærke.

5 Ingen mand skal kunne staa sig for dig alle dine livs dage; ligesom jeg har været med Mose, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig go ikke forlade dig!

6 Vær stærk og frimodig, thi du skal skifte landet i arv til dette folk, hvilket jeg tilsvor deres fædre at ville give dem.

7 Vær kun stærk og meget frimodig, saa du varer paa at holde hele denne lov, som min tjener Mose har befalet dig, at du ikke viger fra den til højre eller venstre, for at du kan faa forstand paa hele den vej, du skal vandre.

8 Denne lovens bog maa ikke vige fra din mund, men du skal grunde i den dag og nat, for at du kan vare paa at holde alt, hvad der er skrevet i den, thi da skal du have lykke paa din vej, og du skal faa forstand.

9 Har jeg ikk ebudet dig: Vær stærk og frimodig, du skal ikke forfærdes og ikke være bange, thi Herren, din Gud, er med dig, hvorsomhelst du gaaer.

10 Da bød Josva folkets øverster og sagde:

11 Gaaer midt igjennem lejren og giver folket denne befaling: Bereder eder tæring paa vejen, thi inden tre dage skal i gaa over denne Jordan for at drage ind og tage det land i besiddelse, som Herren, eders Gud, giver eder til eje;

12 og til Rubeniterne, Gaditerne og den halve Manasses stamme sagde Josva saaledes:

13 Husker paa det Ord, som Mose, Herrens tjener, bød eder og sagde: Herren, eders Gud, har skaffet eder hvile og givet eder dette land;

14 lader eders koner, børn og kvæg blive i dette land, som Mose har givet eder denne sides Jordan; men i skal drage slagfærdige i spidsen for eders brødre, saa mange som ere kampdygtige, og i skal hjælpe dem,

15 indtil Herren skaffer eders brødre hvile ligesom eder, og ogsaa de tage det land i besiddelse, som Herren, eders Gud, giver dem, og saa kan i gaa tilbage til eders ejendomsland og have det til eje, som Mose, Herrens tjener, gav eder denne sides Jordan mod solens opgang.

16 Da svarede de Josva og sagde: Alt, hvad du har budet os, vile vi gjøre; og hvor du sender os hen, ville vi gaa;

17 ligesom vi i alle maader hørte Mose, saaledes ville vi høre dig; kn at Herren, din Gud, maa være med dig, som han var med Mose!

18 Hver mand, som er gjenstridig mod din befaling, og ikke vil høre dit Ord i alt, hvad du byder ham, han skal miste sit liv; vær du kun stærk og frimodig!

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24