Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 14de kapitel

Kana-an skiftes. Kalebs arv

1 Dette er hvad Israels børn arvede i Kana-ans land, som præsten Eleasar, Josva Nuns søn, og Israels børns stamfyrster skiftede til arv mellem dem,

2 efter deres arvelodder, ligesom Herren havde befalet ved Mose, nemlig mellem de halvtiende stammer;

3 thi Mose havde givet de halvtredje stammer arv hin sides Jordan, men Leviterne havde han ikke givet arv imellem dem.

4 Josefs sønner udgjorde, nemlig to stammer, Manasse og Efraim, men de gav ikke Leviterne del i landet, men stæder til at bo i med deres overdrev for deres kvæg og hjorder.

5 Ligesom Herren havde befalet Mose, saaledes gjorde Israels børn, og de skiftede landet.

6 Judas børn traadte frem for Josva i Gilgal, og Kenisiden Kaleb, Jefunnes søn, sagde til ham: Du kjender det Ord, Herren talede til den Guds mand Mose angaaende mig og dig i Kades Barnea.

7 Dengang var jeg 40 aar, da Herrens tjener Mose sendte mig ud fra Kades Barnea for at spejde landet, og jeg bragte ham svar paa samvittighed;

8 men mine brødre, som vare dragne op med mig, gjorde folkets hjærte forsagt, men jeg fulgte ganske Herren, min Gud, efter.

9 Da svor Mose samme dag og sagde: Det land, som din fod betraadte, skal være dig og dine børn til arv til evig tid, thi du har fuldkommen fulgt Herren, min Gud, efter.

10 Og se nu, Herren har ladet mig leve, som han havde tilsagt, i disse 45 aar, fra den tid af, Herren talede dette Ord til Mose, i hvilken Israel vandrede i ørken, og se, nu er jeg idag 85 aar gammel,

11 men endnu den dag idag er jeg ligesaa stærk som dengang, Mose sendte mig; som dengang saa er min kraft endnu til krig, til at gaa ud og til at gaa ind;

12 saa giv mig da nu dette bjerg, som Herren samme dag tilsagde mig, thi du hørte samme dag, at Anakiderne ere der og store og faste stæder. Maaske Herren vil være med mig, saa jeg kan jage dem ud, som Herren har sagt. -

13 Saa velsignede Josva ham og gav Jefunnes søn, Kaleb, Bebron til arv.

14 Derfor tilfaldt Bebron Kenisiden Kaleb, Jefunnes søn, til arv indtil denne dag, fordi han fuldkommen havde fulgt Herren, Israels Gud, efter. -

15 Bebron hed ellers i gamle dage Arbas by, og han var et stort menneske blandt Anakiderne. - Saa hvilede landet fra krigen.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24