Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 16de kapitel

Josefs lod. Efraims stamme

1 Saa kom lodden ud for Josefs børn, fra Jordan ved Jerikos vande mod østen, ørken, som gaaer op fra Jeriko over Betels bjerg;

2 fra Betel løber grændsen ud til Lus, gaaer over Arkiternes grændse til Atarot,

3 løber vester ned til Jafletiternes grændse til Nedre Bet Horons skjel og indtil Gezer og ender ved havet.

4 Dette arvede Josefs børn, Manasse og Efraim.

6 Efraims børns grændse for deres slægter, deres arvs grændse, var mod østen for Atarot Addar til Øvre Bet Boron;

6 og grændsen løber vester til Mekmetat mod norden og bøjer sig østen om Ta-anat Silo, og gaaer over den østen for Janoa;

7 løber ned fra Janoa til Atarot og Na-arat, støder til Jeriko og løber ud ved Jordan.

8 Fra Tappua gaaer grændsen vester paa til Kanas bæk og ender sig ved havet. Det er Efraims børns stammes arv for ders slægter.

9 Desuden de stæder, som bleve udlagte Efraims børn midt i Manasses børns arv, alle disse stæder med deres landsbyer. -

10 Men de fordrev ikke Kananiterne, som boede i Geser, og Kananiterne, som boede i Geser, og Kananiterne boede iblandt Efraim indtil denne dag, men bleve dem skatskyldige.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24