Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 20de kapitel

Fristædernes udviskes

1 Derpaa talede Herren saaledes til Josva:

2 Tal til Israels børn og siig til dem: Afgiver de fristæder, som jeg har talet til eder om ved Mose,

3 for at drabsmanden, som slaaer et menneske ihjel af vaade og uafvidende, kan flygte derhen, og de skal være eder til fristæder for blodhævneren;

4 og han skal flygte til en af disse stæder, staa ved indgangen til bytinget og tale sin sag for denne stads ældstes øren; og de skal optage ham i staden hos sig og anvise ham et sted, forat han kan bo hos dem.

5 Men naar blodhævneren forfølger ham, maa de ikke overgive drabsmanden i hans vold; thi uafvidende havde han slaaet sin næste ihjel, og han bar ikke had til ham tilforn.

6 Saa skal han blive i denne stad, indtil han har staaet for menighedens ansigt til doms, indtil ypperstepræsten, som maatte være paa den tid, døer; da maa drabsmanden vende tilbage, komme til sin stad og sit hus igjen, til den stad, hvorfra han var flygtet.

7 Saa helligede de Kedes i Galilæa paa Naftalis bjerg, Sikem paa Efraims bjerg og Kirjat Arba, som er Hebron, paa Juda bjerg.

8 Men hin sides Jordan mod østen afgav de Bezer i ørken paa det flade land af Rubens stamme, Ramot i Gilead af Gads stamme og Golan i Basan af Manasses stamme.

9 Disse vare de stæder, som vare bestemte for alle Israels børn og den fremmede, som boede iblandt dem, for at enhver, som af vaade slog et menneske ihjel, kunde flygte derhen og ikke skulde dø for blodhævnerens haand, inden han havde staaet for menighedens ansigt.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24