Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 23de kapitel

første landdag. Formaning til folket

1 Lang tid efter at Herren havde givet Israel rolighed for alle deres fjender trindt omkring og Josva var bleven gammel og bedaget,

2 sammenkaldte Josva hele Israel: deres ældste, høvedsmænd, dommere og skrivere og sagde til dem: Jeg er bleven gammel og bedaget;

3 og i har seet alt, hvad Herren, eders Gud, har gjort imod alle disse hedninger for eders ansigt; thi Herren, eders Gud, han kjæmpede for eder.

4 Se, jeg har ved lodkastning ladet disse overblevne hedninger tilfalde eder til arv efter eders stammer, saavelsom alle de hedninger, jeg har udryddet fra Jordan af til det store hav mod solens nedgang;

5 og Herren, eders Gud, vil udstøde dem for eder og fordrive dem for eder, og i skal tage deres land til eje, ligesom Herren, eders Gud, har tilsagt eder!

6 Saa værer da meget stærke, saa i holde og følge alt, hvad der er skrevet i Moselovens bog, saa at i ikke vige derfra til højre eller venstre;

7 saa i ikke blande eder med disse overblevne hedninger hos eder, ikke prædike i deres guders navn, ikke sværge ved dem, ikke tjene og ikke tilbede dem;

8 men med Herren, eders Gud, skal i hænge fast, som i har gjort indtil denne dag;

9 thi Herren fordrev store og stærke folk for eder, og for eder har ingen staaet sig til denne dag.

10 Een mand af eder skal forfølge tusinde; thi Herren, eders Gud, han kjæmper for eder, som han har tilsagt eder.

11 Vogter derfor vel eders sjæle, saa at i elske Herren, eders Gud!

12 Men dersom i vende eder bort og hænge ved denne hedningelevning, som er tilbage hos eder, indlader eder i svogerskab med dem, blander eder med dem og de blande sig med eder,

13 da skal i sandelig vide, at Herren eders Gud, ikke mere vil uddrive disse folk for eder, men de skal blive eder til snarer og fald, til en svøbe over eders sider og en torn i eders øjne, indtil i omkomme af dette skjønne land, som Herren, eders Gud, har givet eder!

14 Se, jeg gaaer nu al jordens gang, men i skal vide af eders ganske hjærte go eders ganske sjæl, at ikke eet Ord blev magtesløst af alle de gode Ord, som Herren, eders Gud, har talet over eder, de ere alle gaaede i opfyldelse for eder, ikke eet af dem blev magtesløst,

15 og ligesom alle disse gode Ord, som Herren, eders Gud, har talet til eder, ere gaaede i opfyldelse, saaledes vil Herren ogsaa lade alle de onde ord gaa i opfyldelse, indtil han ødelægger eder af dette skjønne land, som Herren, eders Gud, har givet eder;

16 naar i overtræde Herrens, eders Guds, pagt, som han bød eder, og gaa hen og tjene andre guder og tilbede dem, da skal Herrens vrede optændes mod ede, og i skal snarlig omkomme af dette skjønne land, som han har givet eder!

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24