Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 3dje kapitel

Overgangen over Jordan

1 Om morgenen rejste Josva sig tidlig og de brød op fra Sittim og kom til Jordan, han og alle Israels børn, og de bleve der om natten, før de gik over.

2 Da tre dage vare omme, gik øversterne gjennem lejren,

3 og de gav folket denne befaling: Naar i se Herrens, eders Guds, pagtes ark og præsterne, Leviterne, som bære den, skal i bryde op fra eders plads og følge efter den;

4 dog skal der være plads mellem eder og den, derved to tusinde alen. I skal komme den nærmere, for at i kunne kjende vejen, i skulle vandre paa; thi denne vej ere i ikke dragne tilforn. -

5 Og Josva sagde til folket: Helliger eder, thi imorgen vil Herren gjøre underværker midt iblandt eder!

6 Og til præsterne sagde Josva: Tager pagtens ark og gaaer foran folket! Saa tog de pagtens ark og gik foran folket. -

7 Og Herren sagde til Josva: Paa denne dag vil jeg begynde at gjøre dig stor for hele Israels øjne, for at de skulle vide, at jeg vil være med dig, ligesom jeg var med Mose.

8 Men præsterne, som bære pagtens ark, skal du byde og sige: Naar i komme til det yderste af Jordans vande, skal i blive staaende i Jordan. -

9 Til Israels børn sagde Josva: Træder nærmere og hører Herrens, eders Guds Ord.

10 Og Josva sagde: Derpaa skulle i kjende, at den levende Gud er midt iblandt eder, og at han i sandhed vil fordrive Kananiterne, Hetiterne, Heviterne, Feresiterne, Girgasiterne, Amoriterne og Jebusiterne for eder.

11 Se! al jordens Herre pagts ark gaaer foran eder over Jordan;

12 og nu, udtager eder tolv mænd af Israels stammer, en for hver stamme;

13 og det skal ske, naar præsterne, som bære Herrens, al jordens Herre, pagts ark, hvile deres fod i Jordans vande, at Jordans vande da skal kløves, det vand nemlig, som løber ovenfra, og det skal staa som en mur. -

14 Da folket nu brød op fra deres telte for at gaa over Jordan, da toge præsterne pagtens ark for folkets øjne,

15 og da de, som bare arken, kom til Jordan, og de præsters fødder, som bare arken, bleve dyppede yderst i vandet. - Jordan stod nemlig fuld over alle sine bredder hele høsttiden, -

16 da standsede vandet, som løb ovenfra, og stod som en mur meget langt borte, ved staden Adam, som ligger ved siden af Zartan, men det, som løb ned i ørkhavet eller det døde hav, forløb ganske, og folket gik over, ligefor Jeriko.

17 Men præsterne, som bare Herren pagts ark, stode faste paa det tørre midt i Jordan, og hele Israel gik over paa det tørre, indtil hele folket kom ganske over Jordan.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24