Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 6de kapitel

Jeriko tages

1 Jeriko havde lukket sine porte og var indesluttet af Israels børn, saa der kom ingen enten ud eller ind.

2 Men Herren sagde til Josva: Se, jeg har givet Jeriko med dens konge og krigshelte i din vold!

3 Alle i krigsmænd skal gaa omkring staden, saa i omringe den een gang, og saaledes skal du gjøre i sex dage;

4 og syv præster skal bære syv jubelbasuner foran arken, og paa den syvende jubelbasuner foran arken, og paa den syvende dag skal i gaa syv gange om staden og præsterne skal støde i basunerne;

5 og naar der bliver blæst i jubelhornet og i høre lyden af basunen, skal hele folket opløfte et stort krigsraab, og da skal stadsmuren styrte ned og folket rykke ind, hver ligefor sig. -

6 Saa kaldte Josva, Nuns søn, paa præsterne og sagde til dem: Værer pagtens ark, og syv præster skal bære syv jubelbasuner foran Herrens ark;

7 og han sagde til folket: Rykker frem og gaaer omkring staden og hver, som er kamprustet, skal gaa foran Herrens ark!

8 Da Josva talede til folket, gik de syv præster frem, som bar de syv jubelbasuner for Herrens ansigt, og de stødte i basunerne; og Herrens pagts ark fulgte efter dem;

9 og hver kamprustet mand gik foran præsterne, som stødte i basunerne, og bagtroppen fulgte efter arken, og de gik og stødte i basunerne.

10 Men Josva gav folket denne befaling: I maa ikke opløfte krigsraabet, ikke lade eders røst høre, og ikke et ord komme af eders mund, indtil den dag, jeg siger til eder: Udstøder krigsraabet, da skal i raabe.

11 Saa gik da Herrens ark trindt omkring staden eengang, og de drog ind i lejren og laa natten over i lejren.

12 Om morgenen stod Josva tidlig op, og præsterne bar Herrens ark frem;

13 og de syv præster, som bar de syv jubelbasuner foran Herrens ark, gik bestandig og stødte i basunerne, og hver kamprustet mand gik foran dem, og bagtroppen fulgte efter Herrens ark, og de gik og stødte i basunerne;

14 og anden dagen gik de eengang om staden og drog saa tilbage i lejren, og saaledes gjorde de sex dage;

15 men syvende dagen stod de tidlig op med morgenrøden og gik paa samme maade syv gange om staden, kun at de paa den dag kom syv gange om staden.

16 Men da præsterne den syvende omgang stødte i basunerne, sagde Josva til folket: Opløfter krigsraabet, Herren har givet eder staden!

17 men staden med alt, hvad der er i den, skal være bandlyst for Herren, kun den skjøge Rahab skal beholde livet, baade hun og alle, som er i hendes hus, fordi hun skjulte de bud, vi sendte;

18 men vogter eder vel for det, som er lyst i band, at i ikke selv komme under band, naar i tage af bandsgodset, saa i sætte Israels lejr i band og forstyrre den!

19 Alt sølv og guld og alle kar af kobber og jern skal være Herren helligede, det skal gaa til Herrens skat. -

20 Folket opløftede da krigsraabet, og de stødte i basunerne, og da folket hørte basunlyden, udstødte de et stort krigsraab, muren styrtede ned, og folket drog op i staden.

21 Saa lyste de da alt, hvad der var i staden, i band med skarpe sværd, baade mand og kvinde, ung og gammel, oxer, faar og æsler. -

22 Men til de to mænd, som havde spejdet landet, havde Josva sagt: Gaaer i ind i den skjøges hus og fører kvinden ud og alle, som høre hende til, ligesom i har tilsvoret hende.

23 De unge mænd, som havde været spejdere, gik da ind og førte Rahab, hendes fader, moder, brødre, og alle, der hørte hende til, og hele hendes slægt, udenfor, og de lod dem blive udenfor Israels lejr.

24 Men staden brændte de af og alt,, hvad der var i den, kun sølvet, guldet, kar af kobber og jern afgav de til skatten i Herrens hus.

25 Josva lod skjøgen Rahab, hendes faders hus og alle, som hørte hende til, beholde livet, og hun boede blandt Israel indtil denne dag, fordi hun havde skult de to sendebud, Josva havde udsendt for at spejde Jeriko.

26 Paa samme tid, svor Josva og sagde: Forbandet vorde den mand for Herrens ansigt, som rejser sig op opbygger denne stad Jeriko, det koste hans førstefødte, naar han lægger dens grundvold, hans yngste, naar han hænger dens porte.

27 Herren var med Josva, og hans rygte var hele landet over.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24