Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 7de kapitel

Akan tager af bandsgodset

1 Israels børn forgreb sig saare paa bandsgodset, og Akan, Karmis søn, som var en søn af Sabdi, Seras søn, af Judas stamme, tog noget af bandsgodset, og Herrens vrede optændtes mod Israels børn.

2 Derpaa sendte Josva mænd fra Jeriko til Aj, som ligger ved Bet Aven, østen for Betel, og han sagde til dem: Drager op og udspejder landet! Saa drog mændene op og spejdede Aj;

3 og de kom tilbage til Josva og sagde til ham: Lad ikke hele folket drage op; henved to eller tre tusinde mand kan drage op og slaa Aj; du skal ikke plage hele folket med det; thi de ere kun faa.

4 Saa drog da henved tre tusinde mand af folket derhen,, men de flygtede for mændene i Aj;

5 og mændene i Aj nedlagde omtrent 36 mand af dem, og forfulgte dem lige fra stadsporten til Sebarimog slog dem ned ad vejen. Da blev folkets hjærte forsagt, ja det blev som vand.

6 Og Josva sønderrev sine klæder, faldt ned paa sit ansigt paa jorden foran Herrens ark lige til om aftenen, baade han og Israels ældste, og de kastede støv over deres hoveder;

7 og Josva sagde: Ak Herre Gud! hvorfor har du ganske ført dette folk over Jordan til at give os i Amoriternes vold, saa de lægge os øde! gid vi havde besluttet os til at blive hin sides Jordan!

8 Hør mig, o Herre! hvad skal jeg sige, efterat Israel har vendt sine fjender ryg? 9 og Kanaiterne og alle landets indvaanere vill faa det at høre, og de vilde omringe os og udslette vort navn af jorden, og hvad vil du gjøre for dit store navn?

10 Men Herren sagde til Josva: Rejs dig! hvorfor ligger du dog her paa dit ansigt?

11 Israel her syndet, de har overtraadt min pagt, som jeg bød dem, de har endog taget af bandsgodset, ja stjaalet, ja løjet, ja lagt det blandt deres gods?

12 og Israels børn skal ikke kunne staa sig for deres fjender, de maa vende deres fjender ryg; thi de ere i band, og jeg vil ikke mere være hos eder, dersom i ikke udrydde bandet fra eder!

13 Staa op! hellige du folket og siig: Helliger eder til i morgen; thi saa siger Herren, Israels Gud: Der er bandsgods blandt dig, Israel, du kan ikke staa dig for dine fjender, inden i skaffe bandsgodset bort fra eder!

14 Imorgen skal i fremstilles efter eders stammer, og den stamme, Herren rammer, skal fremstilles efter sine slægter; og den slægt, Herren rammer, skal fremstilles efter sine huse; og det hus, Herren rammer, skal fremstilles mand for mand;

15 og den, som bliver truffet med bandsgodset, skal brændes i ilden med, hvad hans er; thi han har overtraadt Herrens pagt og gjort en daarlighed i Israel!

16 Om morgenen stod Josva tidlig op og fremstillede Israel efter sine stammer, og Judas stamme blev ramt.

17 Derpaa fremstillede han Judas slægter, og det ramte Seraidernes slægt; saa fremstillede han Seraidernes slægt efter mændene, og Sabbi blev ramt.

18 Dernæst fremstillede han hans hus mand for mand, og Akan, en søn af Karmi, Sabdis søn, som var en søn af Sera af Judas stamme, blev ramt.

19 Da sagde Josva til Akan: Min søn, giv dog Herren, Israels Gud æren, og aflæg ham bekjendelsen, og fortæl mig dog, hvad du har gjort, dølg intet for mig!

20 Da svarede Akan Josva og sagde: Jeg har rigtignok syndet mod Herren, Israels Gud, og saadan og saadan bar jeg mig ad:

21 jeg saae mellem byttet en dejlig babylonisk kappe og 200 sølvsekler, og et guldspænde af 50 seklers vægt, og jeg fik lyst til det og tog det, og se, de ligge skjulte i jorden i mit telt, og sølvet ligger nedenunder! -

22 Saa sendte Josva bud hen, og de løb ind i teltet, og se, det laa skjult der i teltet, og sølvet laa nedenunder.

23 De tog det da ud af teltet og bragte det til Josva og alle Israels børn, og bredte det ud for Herens ansigt.

24 Saa tog Josva go hele Israel med ham Akan, Seras søn, og sølvet, kappen, guldspændet og hans sønner og døtre, hans oxer, æsler, faar, hans telt og alt, hvad der hørte ham til og førte ham op i Akors dal.

25 Og Josva sagde til ham: Hvorfor har du forstyrret os? Herren skal forstyrre dig paa denne dag! Saa stenede hele Israel ham og de brændte dem i ild og stenede dem ihjel,

26 og de oprejste en stor stendysse over ham; den er til den dag idag, og Herren vendte sig fra sin vredes brand! Derfor kalder man endnu, den dag idag er, dette sted Akors dal.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24