Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 10de kapitel

Tola. Jair. Filister og Ammoniter trænge Israel

Tola

1 Efter Abimelek opstod Tola, en søn af Pua, Dodos søn, en mand af Isaskar, for at frelse Israel, og han boede i Samir paa Efraims bjerg.

2 I 23 aar dømte han Israel, og han døde og blev begraven i Samir.

Jair

3 Efter ham opstod Gileaditen Jair og han dømte Israel i 22 aar.

4 Han havde 30 sønner, som red paa 30 unge æsler, og de havde 30 stæder, og dem kaldte man Jairs flækker indtil den dag idag, og de ligge i Gileads land.

5 Jair døde og blev jordet i Kamon.

Jefta

6 Men Israels børn gjorde atter, hvad ondt var i Herrens øjne, saa de tjente Ba-alerne, Astarterne, Syriens, Sidons, Moabs, Ammoniternes og Filisternes guder; men Herren forlod de, ham tjente de ikke.

7 Da optændtes Herrens vrede mod Israel og han solgte dem Filisterne og Ammoniterne i vold,

8 og de slog og knuste Israels børn fra dette aar vel atten aar, alle Israels børn nemlig, som bo hin sides Jordan i Amoriternes land, som er i Gilead.

9 Ammoniterne gik endog over Jordan, for at kjæmpe med Juda, Benjamin og Efraims hus, og det var meget trangt for Israel.

10 Da raabte Israels børn til Herren og sagde: Vi har syndet mod dig; thi vi havde forladt vor Gud og tjente Ba-alerne.

11 Men Herren sagde til Israels børn: Har ikke Ægypter, Amoriter, Ammoniter, Filister,

12 Sidonier, Amalekiter og Maoniter undertrykt eder? og i raabte til mig, og jeg frelste eder af deres vold;

13 men saa forlod i mig og tjente andre guder; derfor vil jeg ikke tiere frelse eder;

14 gaaer nu hen og rabber til de guder, i har valgt eder og lad dem frelse eder i eders trængsels tid!

15 Men Israels børn sagde til Herren: Vi har syndet, gjør du med os, hvad godt er i dine øjne, men fri os dog, kjære, denne gang;

16 og de skaffede de fremmede guder bort og tjente Herren, og han sjæl blev bekymret for Israels nød.

17 Ammoniterne bleve sammenkaldte og lejrede sig i Gilead, og Israels børn samlede sig og lejrede sig i Mispa.

18 Da sagde folket, fyrsterne i Gilead, til hverandre: Hvo er den mand, som vil begynde at kjæmpe med Ammoniterne? han skal blive høvedsmanden for alle indbyggerne i Gilead.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21