Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 12de kapitel

Jesta slaaer Efraimiterne. Følgende dommere

1 Efraims mænd bleve kaldte sammen, og drog nord over og sagde til Jesta: Hvorfor drog du i krig mod Ammoniterne, og indbød ikke os til at drage med dig? Nu vil vi brænde huset af over dig!

2 Jesta svarede dem: Jeg og mit folk havde en svær trætte med Ammoniterne, og jeg kaldte eder, men i frelste mig ikke af deres haand.

3 Og da jeg saae, at du ikke vilde frelse mig, tog jeg mit liv i min haand og drog over mod Ammons børn, og Herren gav dem i min vold; men hvorfor ere i denne dag dragne op for at stride mod mig?

4 Jesta samlede da alle Gileads mænd go sloges med Efraim, og Gileaditerne sloge Efraim; thi de sagde: I ere Efraims rømningsmænd i Gilead midt mellem Efraim og Manasse!

5 og Gileaditerhe besatte færgestæderne ved Jordan for Efraimiterne, og det skete da, naar de undløbne Efraimiter sagde: Lad mig komme over, sagde Gileads mænd til ham: Er du en Efratit? og dertil svarede han nej;

6 men saa sagde du til ham: Kjære, siig da Sjibbolet, men saa sagde han sibbolet, for han kunde ikke udtale det rigtigt, og saa greb de ham og slagtede ham ved Jordans færgesteder, og der faldt paa den tid 42.000 af Efraim.

7 Jesta dømte Israel i 6 aar; saa døde Gileaditen Jesta og blev jordet i Gileads stæder.

Ibzan

8 Efter ham dømte Ibzan af Betlehem Israel.

9 Han havde 30 sønner og udstyrede 30 døtre af sit hus, og førte 30 døtre udefra hjem til sine sønner, og han dømte Israel i 7 aar.

10 Saa døde Ibzan og blev jordet i Betlehem.

Elon

11 Efter ham dømte Sebuloniten Elon Israel, og han dømte Israel i 10 aar.

12 Saa døde Sebuloniten Elon og blev jordet i Ajalon i Sebulons land.

Abdon

13 Efter ham dømte Pireatoniten Abdon, Hillels søn, Israel.

14 Han havde 40 sønner og 30 sønnesønner, som red paa 70 unge æsler; og han dømte Israel i otte aar.

15 Saa døde Pireatoniten Abdon, Hillels søn, og han blev jordet i Pireaton i Efraims land paa Amalekiternes bjerg.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21