Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 13de kapitel

Samsons fødsel

1 Men Israels børn gjorde atter, hvad ondt var i Herrens øjne, saa Herren i 40 aar gav dem i Filisternes vold.

2 Der var en mand fra Zora af Dans slægt, og han hed Manoa; hans hustru var ufrugtbar og havde ikke bragt ham børn.

3 Men Herrens engel aabenbarede sig for konen og sagde til hende: Se kjære, du er ufrugtbar og har ikke født børn, men du skal blive frugtsommelig og føde en søn!

4 men vogt dig nu vel, kjære, at du ikke drikker vin eller stærk drik, og at du ikke spiser noget urent.

5 Thi se, du skal blive frugtsommelig og føde en søn; Ragekniv maa ikke komme over hans hoved; thi drengen skal være en Guds Naziræer fra moders liv, og han skal begynde at frelse Israel af Filisternes haand. -

6 Saa gik konen ind og sagde saaledes til sin mand: En Guds mand kom til mig, og hans udseende var meget ærværdigt som en Guds engels; jeg spurgte ham ikke om, hvorfra han var, og sit navn sagde han mig ikke;

7 men han sagde til mig: Se, du skakl blive frugtsommelig og føde en søn, og nu maa du ikke drikke vin eller stærk drik, og ikke spise noget urent, thi drengen skal være en Guds Naziræer fra moders liv af indtil hans dødsdag.

8 Saa bad Manoa til Herren og sagde: Hør mig Herre kjære! lad den Guds mand, som du har sendt, komme til os igjen og lære os, hvad vi skal gjøre ved drengen, som skal fødes!

9 Saa hørte Gud Manoas røst, og Guds engel kom atter til konen, og hun sad paa marken, men hendes mand Manoa var ikke hos hende.

10 Men konen skyndte sig, løb, fortalte sin mand det og sagde til ham: Se, den mand, somkom til mig hin dag, har ladet sig til syne for mig.

11 Saa rejste Manoa sig og gik efter sin kone, og han kom til manden og sagde til ham: Er du den mand, som har talet til konen? og han sagde: Ja.

12 Manoa sagde til ham: Naar nu dit ord gaaer i opfyldelse, hvad skal saa drengens levevis og gjerning være?

13 Herrens engel sagde til Manoa: For alt, hvad jeg har sagt til konen, skal han tage sig i vare;

14 af alt, hvad som kommer af vinstokken, maa hun ikke spise; vin og stærk drik maa hun ikke drikke, intet urent maa hun spise! Alt, hvad jeg har budet hende, skal hun holde!

15 Manoa sagde til Herrens engel: Kjære, lad os opholde dig lidt og tillave dig et gedekid!

16 Men Herrens engel sagde til Manoa: Om du end opholder mig, vil jeg dog ikke spise af din mad; men dersom du vil berede et brændoffer, maa du ofre Herren det; thi Manoa vidste ikke at han var Guds engel.

17 Saa sagde Manoa til Herrens engel: Hvad er dit navn? for at vi kan ære dig, naar dit ord gaaer i opfyldelse.

18 Men Herreens engel sagde til ham: Hvorfor spørger du dog om mit navn? thi det er underligt.

19 Saa tog Manoa gedekidet og madofret og ofrede det paa klippen til Herren; men hvad han gjorde, var underligt, og Manoa og hans kone saae derpaa.

20 Men da luen slog op fra alteret mod himlen, foer Herrens engel op i alterluen, og Manoa og hans kone saae derpaa; og de faldt paa deres ansigter til jorden.

21 Herrens engel aabenbarede sig ikke mere for Manoa og hans kone. Da Manoa nu forstod, at det var Herrens engel,

22 sagde han til sin kone: Vi maa visselig dø; thi vi har seet Gud!

23 Men hans kone sagde til ham: Hvis Herren havde haft lyst til at slaa os ihjel, da havde han ikke taget brændoffer og madoffer af vor haand og ikke ladet os se alt dette og paa denne tid ikke heller ladet os høre saadanne ting. -

24 Saa fødte konen en søn, og hun kaldte hans navn Samson. Drengen blev stor, og Herren velsignede ham;

25 og Herrens Aand begyndte at drive ham i Dans lejr mellem Zora og Estaol.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21