Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 14de kapitel

Samsons kamp med løven. Hans bryllup

1 Samson drog ned til Timna og saae i Timna en kvinde af Filisternes døtre.

2 Da han drog tilbage, fortalte han sin fader og moder det og sagde: Jeg har seet en kvinde i Timna af Filisternes døtre, og tager mig nu hende til hustru!

3 Men hans fader og moder sagde til ham; Er der ingen kone for dig mellem dine brødres døtre og i hele mit folk, at du skulde gaa hen og tage dig en kone af disse uomskaarne Filister? men Samson sagde til sin fader: Tag mig hende, thi hhun er den rette i mine øjne.

4 Hans fader og moder havde nemlig ikke forstaaet, at det var af Herren, thi han søgte en anledning mod Filisterne og paa den tid herskede Filisterne over Israel. -

5 Samson gik da med sin fader og moder til Timna, og de kom til TImnas vingaarde, og se, en ung løve kom brølende imod ham.

6 Men Herrens Aand kom heftig over ham, og han sønderrev den, som man kan sønderrive et kid, skjøndt han havde ikke det ringeste i sin haand; men han fortalte ikke sin fader og moder, hvad han havde gjort.

7 Han kom ned og talede med kvinden, og hun var den rette i Samsons øjne. -

8 En tid efter kom han tilbage for at tage hende, og han gik af vejen, for at bese løvens aadsel, og se, der var en bisværm med honning i løvens krop:

9 han tog det ud i sin haand, gik og spiste deraf; gik til sin fader og moder og gav dem deraf, og de spiste det, men han fortalte dem ikke, at han havde taget honningen af løvens krop.

10 Saa drog hans fader ned til kvinden, og Samson gjorde der et gilde, fordi de unge mænd plejede at gjøre saaledes.

11 Da de saae ham, udtoge de 30 brudesvnede, og de vare hos ham.

12 Saa sagde Samson til dem: Lad mig fremsætte eder en gaade, og naar i kan raade mig den i de 7 gildedage og finde ud af den, vil jeg give eder 30 skjorter og 30 sæt helligdagsklæder;

13 men dersom i ikke kan raade mig den, da skal i give mig 30 skjorter og 30 sæt helligdagsklæder. De sagde da til ham: Fremsæt din gaade, og lad os høre den.

14 Saa sagde han til dem: "Fra æderen gik spise ud; sødme kom fra den stærke;" men de kunde ikke raade den gade i tre dage.

15 Paa den syvende dag sagde de til Samsons kone: Lok din mand til, at han forklarer os den gaade, for at vi ikke skal brænde dig med din faders hus! har i indbudt os for at trætte os op eller ikke?

16 Saa græd Samsons kone for ham og sagde: Du hader mig kun, og holder ikke ad mig; du har fremsat en gaade for mit folks børn, og mig har du ikke forklaret den! men han svarede hende: Jeg har ikke forklaret den for min fader og for min moder, og skulde jeg den for dig?

17 Men hun græd for ham den syvende dag, de havde gilde, og saa forklarede han den for hende paa den syvende dag, fordi hun plagede ham; men hun forklarede gaaden for hendes folks børn.

18 Byens mænd sagde da til ham paa den syvende dag, før sol gik ned: Hvad er sødere end honning, og hvad er stærkere en løven? men han sagde til dem: Havde i ikke pløjet med min kalv, havde i ikke fundet ud af min gaade.

19 Saa kom Herrens Aand heftig over ham, og han drog ned til Askalon, slog 30 mænd ihjel af dem, og tog byttet af dem og gav helligdagsklæderne til dem, der havde forklaret gaaden: men hans vrede var optændt, og han drog op til sin faders hus.

20 Men Samsons kone fik en af brudesvendene, som havde været i selskab med ham.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21