Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 15de kapitel

Samson tugter Filisterne

1 Efter nogen tids forløb besøgte Samson sin kone i hvedehøstens dage og havde et gedekik med sig; og han sagde: Jeg vil gaa ind til min hustru i lønkamret; men hendes fader tillod ham ikke at komme ind;

2 og hendes fader sagde til ham: Jeg tænkte fuldt og fast, at du virkelig havde fattet had til hende, og jeg gav hende til din brudesvend, men er hendes yngre søster ikke smukkere end hun? lad hende blive din istedenfor hende.

3 Da sagde Samson til hende: Denne gang har jeg ret mod Filisterne, naar jeg gjør dem en ulykke!

4 Saa gik Samson hen og fangede 300 ræve, tog blus, vendte hale mod hale og satte et blus midt imellem to haler;

5 derpaa stak han ild i blussene, og lod dem fare ind mellem Filisternes sæd og satte ild baade paa negene og kornet, som ikke var høstet, og paa olivenhaverne.

6 Da sagde Filisterne: Hvem har gjort det? go man svarede: Samson, Timnaiternes svigersøn, fordi han har taget hans hustru og givet hende til hans brudesvend. Saa drog Filisterne op og brændte hende inde tilligemed hendes fader.

7 Samson sagde da til dem: Naar i bære eder saaledes ad, sandelig om jeg ikke skal tage hævn over eder, og saa først slaa mig til ro!

8 og saa slog han dem med et vældigt slag over ben og laar, og drog ned og boede i en hule i klippen Etam.

9 Filisterne brød op og lejrede sig i Juda og adspredte sig i Leki;

10 da sagde Juda mænd: Hvorfor ere i dragne op imod os? de svarede: For at binde Samson ere vi dragne op, for at gjøre mod ham, som han har gjort mod os.

11 Der drog da 3000 mand ned fra Juda til hulen i klippen Etam, og de sagde til Samson: Vidste du ikke, at Filisterne herske over os, hvad er det da, du har gjort os? Men han svarede dem: Som de har gjort mod mig, har jeg gjort mod dem!

12 De sagde til ham: Vi ere dragne herned for at binde dig, for at overgive dig i Filisternes vold; men Samson saarede dem; Sværger mig til, at i ikke vil myrde mig.

13 De sagde til ham: Ingenlunde, thi vi vil kun binde dig forsvarlig og overgive dig i deres vold, men slaa dig ihjel vil vi slet ikke. Saa bandt de ham med to nye reb og førte ham op fra klippen.

14 Han kom da til Leki og Filisterne kom ham jublende imøde; men Herrens Aand kom heftig over ham, og rebene om hans arme blev som sytraade, der ere brændte i ilden, og hans baand smeltede af hans hænder;

15 og han fandt en frisk asenkjæft, rakte sin haand ud og tog den, og med den slog 1000 mand.

16 Da sagde Samson: Med en asenkjæft een æselbunke, ja to bunker, med en asenkjæft har jeg slaget 1000 mand. -

17 Da han havde sagt det, kastede han kjæven af sin haand og kaldte dette steds navn Ramatleki.

18 Men han var meget tørstig, raabte til Herren og sagde: Du har givet denne store frelsning ved din tjeners haand, og nu skal jeg dø af tørst og faldt i de uomskaarnes haand!

19 Da kløvede Herren tandhulen, som er i Leki, og der sprang vand ud af, saa han drak, og hans aand vendte tilbage, og han kom til kræfter igjen. Derfor kaldte man dens navn "den raabendes kilde", og den er i Leki den dag i dag er. -

20 Saa dømte han Israel i Filisternes dage i 20 aar.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21