Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 17de kapitel

Mikas billeddyrkelse

1 Der var en mand fra Efraims bjerg, som hed Mika.

2 Han sagde til sin moder: De 1100 sekler sølv, som vare tagne fra dig, og som du lagde forbandelse paa, og udsagde den i mit paahør, se, dette sølv er hos mig; jeg har taget det. Hans moder sagde til ham: Herren velsigne dig min søn!

3 Saa gav han sin moder de 1100 sekler sølv tilbage; men hans moder sagde: Det sølv har jeg ganske helliget Heren fra min haand for min søn, til deraf at gjøre et skaaret go støbt billede, og derfor giver jeg dig det nu tilbage;

4 men han gav sin moder sølvet igjen; men hans moder tog 200 sekler sølv deraf og gav guldsmeden dem, og han forarbejdede deraf et udskaaret og støbt billede, og det var i Mikas hus;

5 og manden Mika havde sig et gudehus, og han gjorde sig en hagel og husguder, og han lagde fuldmagten i en af sine sønners haand, og han blev hans præst. -

6 I disse dage var der ingen konge i Israel; hver gjorde, hvad ham ret syntes. -

7 Men der var en ung mand fra Betlehem i Juda af Judas slægtskab; han var en Levit og havde opholdt sig som fremmed der.

8 Denne mand drog fra Betlehem i Juda for at leve som fremmed, hvor det kunde træffe sig, og han kom til Efraims bjerg til Mikas hus for at fortsætte sin rejse.

9 Mika sagde da til ham: Hvorfra kommer du? Han svarede ham: Jeg er en Levit fra Betlehem i Juda, og jeg gaaer for at være fremmed, hvor det kan træffe.

10 Da sagde Mika til ham: Bliv hos mig ov vær min fader og præst, og saa vil jeg give dig 10 sekler sølv om aaret, ordenlige klæder og kosten; og Leviten gik ind derpaa

11 og havde lyst til at blive hos manden, og det unge menneske var hos ham som en af hans sønner.

12 Saa lagde Mika fuldmagten i Levitens haand, og det unge menneske blev hans præst og blev i Mikas hus.

13 Men Mika sagde: Nu veed jeg, at Herren maa blie mig god, siden jeg har en Levit som præst.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21