Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Debora og Barak

Det 4de kapitel

Debora profetinde. Barak slaaer Sisera

1 Men Israels børn bleve ved at gjøre, hvad ondt var i Herrens øjne, da Ehud var død;

2 og Herren solgte dem Kana-ans konge, Jabin, i vold, og han regjerede i Hazor, og høvedsmanden for hans hær var Sisera, der boede i hedningernes Haroset.

3 Men saa raabte Israels børn til Herren, thi han havde 900 jernvogne, og han havde i 20 aar haardt undertrykket Israels børn.

4 En profetinde Debora, Lappidots hustru, dømte den tid Israel.

5 Hun boede under Deboras palmetræ imellem Rama og Betel, paa Efraims bjerg, og Israels børn drog op til hende, naar de søgte ret.

6 Hun sendte bud og kaldte Abinoams søn, Barak, fra Kedes i Naftali, og hun sagde til ham: Herren, Israels Gud, har jo budet det! gaa, drog op paa Tahors bjerg og tag 10.000 mand af Naftalis og Sebulons børn med dig,

7 og jeg vil drage Sisera, høvedsmanden for Jabins hær, hen til dig til Kisons bæk tilligemed hans vogne og hele hans sværm, og jeg vil give ham i din vold.

8 Barak svarede hende: Hvis du vil drage med mig, saa vil jeg gaa, men hvis du ikke vil drage med mig, saa vil jeg ikke gaa.

9 Hun svarede ham: Jo vist vil jeg drage med dig, uden det skulde være, fordi æren ikke bllver din paa den vej, du skal vandre, naar Herren sælger Sisera en kvinde i vold. Debora gjorde sig da rede og drog med Barak til Kedes.

10 Saa lod Barak Sebulon og Naftali kalde sammen ved Kedes, og han drog op i spidsen for 10.000 mand til fods, og Debora drog med ham.

11 Men Keniten Heber havde skilt sig fra de Keniter som var af Hobabs, Moses svogers, børn, og han opslog sit telt lige til Terebinten ved Za-anajim, som ligger ved Kedes. -

12 Man meldte altsaa Sisera, at Abinoams søn, Barak, var draget op paa Tabors bjerg.

13 Saa kaldte Sisera alle sine vogne, 900 jernvogne, og hele folket, som var hos ham, smmen fra hedningerne Haroset til Kisons bæk.

14 Men Debora sage til Barak: Rejs dig, thi det er denne dag, Herren har givet Sisera i din vold; Herren er jo draget ud foran dig! Saa drog Barak ned fra Tabors bjerg,og 10.000 mand fulgte ham.

15 Men Herren forfærdede Sisera, alle hans vogne og hele hans hær for Baraks hvasse sværd, saa Sisera sprang af sin vogn og flygtede til fods.

16 Barak forfulgte vognene go hærer lige til hedningernes Haroset, og hele Siseras hær faldt for de hvasse sværd, der blev ikke een tilovers,

17 Men Sisera var flygtet til fods til Jaels telt, og han var Keniten Hebers hustru; thi der var fred mellem Hazors konge, Jabin, og Keniten Hebers hus.

18 Jael gik Sisera imøde, og hun sagde til ham: Tag ind, min herre, tag ind til mig; du skal ikke frygte; saa tog han ind til hende i teltet, og hun skjulte ham med et tæppe.

19 Men han sagde til hende; Giv mig lidt vand at drikke; thi jeg er saa tørstig! og hun trak sin mælkeskaffe op, gav ham at drikke og dækkede ham saa til.

20 Han sagde til hende: Stil dig i døren til dit telt, og skulde der komme nogen og spørge dig, om her er nogen, da maa du sige nej.

21 Men Hebers hustru, Jael, tog en nagle ud af teltet og hammeren i sin haand, listede sig hen til ham, drev ham naglen ind i tindingen, saa den stak ned i jorden; han snorksov nemlig, for han var træt; og saaledes døde han.

22 Men se, Barak forfulgte Sisera, og Jael gik ham imøde og sagde: Kom, saa vil jeg vise dig den mand, du søger om; han gik da ind til hende, og se, Sisera laa der død, og naglen sad i hans tinding. -

23 Saa ydmygede Gud denne dag Kana-ans konge, Jabin, for Israels børn,

24 og Israels børn fik mere og mere overhaand med Kana-ans konge, Jabin, indtil de fik ham rent udryddet.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21