Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Debora og Barak

Det 7de kapitel

Gideons sejr over Midjaniterne

1 Jerubba-al, det er Gideon, rejste sig tidlig med hele folket, som var hos ham, og de lejrede sig ved kilden Harod, men Midjans lejr laa norden for ham bag Hosen More i dalen. -

2 Men Herren sagde til Gideon: Du har for mange folk med dig, til at jeg vil give Midjan i deres haand; at Israel ikke skal bryste sig imod mig og sige: Min haand har frelst mig.

3 Udraab nu for folkets øren og siig: Hver, som er bange og angest, skal gaa hjem og ile fra Gileads bjerg! og saa vendte 22.000 af folket hjem, og 10.000 blev tilbage. -

4 Men Herren sagde til Gideon: Du har endnu for mange folk! før dem ned til vandet, og der vil jeg skille dig dem ad! og den, som jeg siger om: Han skal drage med dig, han skal ogsaa drage med dig, og hver, som jeg siger om: Han skal ikke drage med dig, han skal heller ikke drage med dig! -

5 Han førte altsaa folket ned til vandet; men Herren sagde til Gideon: Hver, som laber af vandet med sin tunge, som hunden laber vand, ham skal du stille for sig alene, og ligesaa hver, som lægger sig paa knæ for at drikke.

6 Tallet paa dem, som tog det af haanden i munden, var 300 mand, men hele det øvrige folk lagde sig paa knæ forat drikke vandet. -

7 Da sagde Herren til Gideon: Med disse 300 mand, som labede, vil jeg frelse eder og give Midjan i din haand; men hele folket skal gaa hver til sit sted.

8 Folket tog da tæring og deres basuner i deres haand; men de andre Israeliter lod han fare hver til sine telte, men de 300 mand holdt han samlede hos sig; men Midjans lejr laa nedenfor ham i dalen. -

9 Samme nat sagde Herren til ham: rejs dig, gaa ned i lejren; thi jeg har givvet den i din haand;

10 og er du bange for at gaa derned, gaa saa derned i lejren med din svend Pura,

11 og hør, hvad de tale om, og saa skal dine hænder blive stærke; men du skal gaa ned i lejren. Saa gik han og hans svend Pura derned til ydervagten i lejren.

12 Men Midjaniter, Amalekiter og alle Araberne laa der i dalen som græshopper i mængde, paa deres kameler var der ingen tal, de var som sandet paa havets bred i mængde.

13 Saa kom Gideon da, og se, der var just en i lav med at fortælle en anden en drøm, og han sagde: Se, jeg drømte en drøm, og se, et bagt bygbrød rullede frem imod Midjans lejr, det naaede teltet, stødte derpaa, saa det faldt og det vendte op og ned paa det, og teltet var faldet.

14 Da tog den anden ordet og sagde: Det betyder intet andet end den israelitiske mands, Joas's søns, Gideons sværd; Gud har givet Midjan og hele lejren i hans vold! -

15 Da Gideon hørte drømmen fortælle og udlægge, gjorden han sin bøn, drog tilbage til Israels lejr og sagde: Rejser jer, Herren har givet Midjans lejr i eders haand!

16 Derpaa delte han de 300 mand i tre hold, gav dem hver en basun i haanden og tomme krukker med blus inde i krukkerne;

17 og han sagde til dem: Seer nu efter mig og gjører saa ligedan, og se, naar jeg kommer til det yderste af lejren, skal i gjøre, ligesom jeg gjør;

18 jeg vil støde i basunen, baade jeg og hver, som er med mig; og i skal ogsaa støde i basunen, trindt om hele lejren, og i skal sige: "For Herren og Gideon." -

19 Gideon kom da med de 100 mand, han havde hos sig, til det yderste af lejren ved begyndelsen af midnatsvagten, da de lige havde stillet vagterne ud, og de stødte i basunerne og slog de krukker i stykker, de havde i deres haand.

20 De tre hold blæste da i basunerne, brød krukkerne i stykker, men de tog blussene i deres venstre haand og basunerne til at støde i, i deres højre, og de raabte: Sværdet for Herren og Gideon,

21 og hver stod paa sit sted omkring lejren; men hele hæren løb, skreg og flygtede.

22 Men de stødte i de 300 basuner, og Herren vendte den enes sværd mod den anden og mod den hele hær, og hæren flygtede til Bet Sitta ad Serara til bredden af Abel Mehola ved Tabbat. -

23 Saa sammenkaldte Israels mænd af Naftali, Aser og heel Manasse, og de forfulgte Midjaniterne;

24 og Gideon sendte bud om paa hele Efraims bjerg og lod sige: Drager Midjaniterne imøde og besætter vandene for dem indtil Bet Bara og Jordan; og alle Efraims mænd bleve sammenkaldte og besatte vandene indtil Bet Bara og Jordan;

25 og de fangede to af Midjans fyrster, nemlig Oreb og Zeeb, og de slog Oreb ihjel ved Orebs klippe, og Zeeb dræbte de ved Zeebs vinperse; Midjaniterne forfulgte de, men Orebs og Zeebs hoveder bragte de til Gideon hin sides Jordan.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21