Bibelen

II. De tolv historiske bøger
3. Ruts bog

Det 2det kapitel

Rut sanker ax paa Boas's mark

1 Men Noomi havde en kynding paa hendes mands side, en svær formuende mand af Elimeleks slægt, og han hed Boas.

2 Moabitinden Rut sagde til Noomi: kjære, jeg vil gaa ud paa marken og sanke ax efter den, for hvis øjne jeg finder naade; og hun svarede hende: gaa min datter!

3 Hun gik da og kom og samlede paa marken efter høstfolkene, og det traf sig just saaledes, at det stykke mark hørte Boas til, som var af Elimeleks slægt.

4 Og se, Boas kom fra Betlehem og sagde til høstfolkene: Herren være med jer! og de sagde til ham: Herren velsigne dig!

5 Og Boas sagde til den unge karl, der var sat over høstfolkene: Hvem hører den pige til?

6 og den unge karl, som var sat over høst folkene, svarede: Det er den unge moabitiske kvinde, som er kommen tilbage med Noomi fra Moabs land:

7 og hun sagde: Maa jeg sanke ax, og jeg vil samle mellem negene efter høstfolkene, og hun er kommen og har staaet her siden imorges og lige til nu, kun har hun været en smule hjemme.

8 Da sagde Boas til Rut: Hører du ikke, min datter? du skal ikke gaa og sanke ax paa en anden ager, og du skal ikke gaa herfra, men hold dig her til mine piger.

9 Hold dine øjne til den mark, de høste paa, og følge efter pigerne; og jeg har jo befalet karlene, at de ikke maa gjøre dig fortræd; og bliver du tørstig, kan du gaa hen til karrene og drikke det, hvor karlene øse.

10 Da faldt hun paa sit ansigt, bøjede sig til jorden go sagde til ham: Hvordan har jeg fundet yndest for dine øjne, saa du tager dig ad mig, og jeg er dog fremmed.

11 Boas svarede hende: Det er mig fortalt altsammen, hvad du har gjort mod din svigermoder efter din mands død, og at du forlod fader og moder go fødeland og drog til et folk, du ikke kjendte tilforn.

12 Herren tømte din gjerning, og din belønning vorde fuldkommen fra Herren, Israels Gud, under hvis vinger du kom at søge tilflugt!

13 Og hun sagde: Lad mig finde naade for dine øjne, min Herre, efterdi du har trøstet mig og talt venlig til din tjenerinde, og jeg er dog ikke saa meget som en af dine tjenestepiger!

14 Boas sagde til hende: Kom herhen ved spisetiden og spis af maden og dyp dit stykke i Eddiken; og hun satte sig ved siden af høstfolkene, og han rakte hende ristede ax, og hun spiste, blev mæt og levnede.

15 Derpaa stod hun op go sankede ax, og Boas bød sine karle og sagde: Lad hende ogsaa sanke mellem negene og fornærmer hende ikke,

16 og river ogsaa lidt ud af negene og lader det ligge, for at hun kan samle det, og i maa ikke skjænde paa hende.

17 Hun sankede da paa marken lige til aften og tærskede det, hun havde sanket, og der var henved en efa byg.

18 Saa tog hun det og kom til staden, og hendes svigermoder saae, hvad hun havde sanket; og hun tog frem, hvad hun havde levnet, da hun var mæt, og gav hende det.

19 Da sagde hendes svigermoder til hende: Hvor har du samlet idag, og hvor har du arbejdet? velsignet være han, som tog sig ad dig! og hun fortalte sin svigermoder, hos hvem hun havde arbejdet, og hun sagde: Den mand, jeg arbejdede hos idag, hed Boas.

20 Da sagde Noomi til sin svigerdatter: Velsignet være han for Herren, som ikke har forladt sin kjærlighed mod levende eller døde! og Noomi sagde til hende: Den mand er os paarørende, han er en af vore løsere.

21 Og Moabitinden Rut sagde: Han sagde ogsaa til mig: Du skal holde dig til mine folk, indtil de ere færdige med hele min høst.

22 Og Noomi sagde til sin svigerdatter Rut: Det er godt min datter, at du kan gaa med hans piger, at de ikke skulle gjøre dig fortræd paa en anden mark.

23 Hun holdt sig da til Boas's piger for at sanke ax, indtil byghøsten og hvedehøsten var forbi, og hun boede hos sin svigermoder.

Ruts bog
1 2 3 4