Bibelen

II. De tolv historiske bøger
3. Ruts bog

Det 3dje kapitel

Rut faaer haab om at blive gift

1 Derpaa sagde hendes svigermoder Noomi til hende: Min datter! skal jeg søge hvile for dig, som kunde være dig god!

2 Og nu, er ikke Boas, hos hvis piger du har været, vor kynding, og se, han kaster inat sit byg paa tærskepladsen.

3 Saa bad dig, salv dig, tag dine klæder paa og gaa ned paa tærskepladsen, men der giv dig ikke tilkjende før manden, før han er færdig med at spise og drikke;

4 og naar han lægger sig, skal du mærke dig det sted, hvor han lægger sig, og du skal komme og blotte hans fødder og lægge dig der, og han vil da selv sige dig, hvad du skal gjøre.

5 Hun svarede hende: Jeg vil gjøre alt, hvad du siger.

6 Hun gik da ned paa tærskepladsen og gjorde i alle maader, ligesom hendes svigermoder havde befalet hende. -

7 Boas spiste og drak og var vel tilmode, og han gik for at lægge sig ned kanten af en korndynge, og hun gik stille til, blottede hans fødder og lagde sig der.

8 Men midt om natten blev manden forskrækket, tog for sig, og se, der laa en kvinde ved hans fødder.

9 Og han sagde: Hvem er du? og hun svarede: Jeg er din tjenerinde Rut, bred din kappe over din tjenerinde; thi du er løser.

10 Og han sagde: Velsignet være du for Herren, min datter; din sidste kjærlighed er større end den første, saa du ikke er gaaet efter de unge karle, enten de vare fattige eller rige.

11 Men nu, frygt ikke, min datter, alt, hvad du siger, vil jeg gøre imod dig, thi alle mine bymænd veed, at du er en brav kone.

12 Og nu er det vel saa, at jeg er løser; men der er dog en nærmere løser end jeg.

13 Bliv nu her natten over, og imorgen, vil han saa løse dig, godt, saa løse han dig; men har han ikke lyst til at løse dig, saa vil jeg løse dig, saasandt Herren lever! Lig nu her til imorgen!

14 Hun laa da ved hans fødder til om morgenen, men rejste sig, før den ene kunde kjende den anden, da han sagde: at det ikke skal blive bekjendt, at her var kommet en kvinde paa tærskepladsen.

15 Og han sagde: Giv mig den kaabe, som du ha rover dig, og hold i den! Hun holdt da i den, og han maalte hende sex efaer byg og lagde det paa hende; og han gik til byen.

16 Men hun kom til sin svigermoder, og hun sagde til hende: Hvordan har du det, min datter? og hun fortalte hende alt, hvad manden havde gjort imod hende.

17 Og hun sagde: Disse sex efaer byg gav han mig, thi han sagde: Du skal ikke komme tomhændet til din svigermoder.

18 Men hun sagde: Bliv nu her, min datter, indtil du faaer at vide, hvordan den sag vil falde ud; thi den mand raster ikke, før han idag faaer den sag bragt til ende.

Ruts bog
1 2 3 4